เกษียณอายุ

การหางานทำหลังเกษียณ

เป็นที่ทราบดีกันว่าโลกเรากำลังเปลี่ยนเข้าไปสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งหากมองที่บ้านเราประเทศไทยนั้นมีการคาดการณ์จากตัวเลขสถิ ...

การเขียน resume

รู้เท่ารู้ทัน เขียนเรซูเม่อย่างไรให้ถูกใจ HR

“เรซูเม่ (RESUME)” ถือเป็นเอกสารหลักในการยื่นสมัครงานในยุคปัจจุบัน ทั้งการยื่นสมัครงานด้วยตนเองหรือการยื่นสม ...