รูปการทำงานบัญชี

จากข้อมูลที่เปิดเผยในเว็บไซด์ ของบริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด นั้นย่อมเป็นสิ่งที่พึงประจักษ์ได้ว่า “งาน บัญชี” นั้นยังคงเป็นงานที่เป็นที่ต้องการของตลาดอยู่ ซึ่งปี 2559 นี้อยู่ในอันดับที่ 5 ถึงแม้จะร่วงมาหนึ่งตำแหน่งในปี 2558

 

แต่ก็ยังถือว่าติดหนึ่งในห้าของตำแหน่งงานที่ตลาดยังคงมีความต้องการสูง โดยที่อันดับหนึ่งของสายงานที่ตลาดมีความต้องการมากที่สุดในระดับเจ้าหน้าที่ คือ งานขาย งานบริการ และงานพัฒนาธุรกิจ, งานธุรการและทรัพยากรมนุษย์, งานวิศวกรรม, งานไอที และงานบัญชีถือว่าเป็นอันดับที่ห้า ดังนั้นการหางานบัญชียังคงสามารถมีโอกาสสูงในการได้รับเข้าทำงานในบริษัท หรือ องค์กร หรือ หน่วยงานเอกชน อย่างแน่นอน

 

แต่สิ่งหนึ่งซึ่งเราจะเจอเป็นประจำในการรับสมัครเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี หรือ ฝ่ายการเงิน คือปัญหาเรื่องการสื่อสาร และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ รวมถึงการพัฒนาความรู้ต่อยอดในงานของตนเองที่ทำอยู่ทุกวัน เพราะโดยส่วนใหญ่พฤติกรรมของคนที่ทำบัญชีก็จะมีบุคลิกลักษณะที่ใกล้เคียงหรือคล้ายกันคือ พูดน้อย พูดเบา กรอบความคิดเป็นรูปแบบเดียว การสรุปรวมเป็นรายงานที่สั้นกระชับและเห็นภาพเพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงตัดสินใจยังไม่ค่อยได้ แต่ข้อดีคือมีข้อมูลดิบและเอกสารเยอะมาก รวมถึงความเป็นคนละเอียดรอบคอบ อันนี้ต้องยกให้คนที่ทำบัญชี เมื่อเราพบสิ่งที่เป็นปัญหา ไม่ใช่สิต้องเรียกว่าเป็นสิ่งที่ท้าทายของคนที่อยากจะหางานบัญชีแล้วมีอาชีพบัญชีหรืออยู่ในกลุ่มแฟมิลี่เดียวกันกับบัญชี ต้องหาทางออกว่าเราจะกำจัดจุดอ่อนนี้อย่างไร หรือ จะพัฒนาจุดแข็งให้เด่นแล้วกลบจุดอ่อนที่เรามี การเลือกสิ่งไหนก็เป็นสิทธิ์ของคน ๆ นั้น โดยปกติการตัดสินใจควรอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง ว่าชีวิตเราต้องการไปทางไหน มีเป้าหมายอย่างไร เป็นจุดเริ่มต้น

 

สิ่งที่เราพบว่าเราต้องทำการพัฒนามีอยู่ 3 เรื่องใหญ่ ๆ คือ 

 

  1. การสื่อสาร
  2. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
  3. บุคลิกภาพแบบมืออาชีพที่มีความมั่นใจ

 

สิ่งที่เราจะต้องพัฒนาใน 3 เรื่องใหญ่ ๆ นี้ เราจะต้องทำอย่างไรล่ะ

  

  1. ค้นหาหลักการและทฤษฎีของการสื่อสารที่ถูกต้องมาก่อน และทำความเข้าใจให้เห็นถึงประโยชน์ของการสื่อสารที่สั้น กระชับ และมีความหมายทุกคำที่พูด หมายรวมถึง ภาษาอังกฤษ และบุคลิกภาพ
  2. สรุปทฤษฎีที่เราได้อ่าน หรือ ศึกษาเอง หรือ ไปสอบถามผู้อื่นมานั้น ให้สรุปเป็น Mind Map แบบของเราที่เราจะสามารถเข้าใจมันได้อย่างแท้จริง
  3. จากนั้นก็ฝึก ๆ ๆ และฝึก สิ่งสำคัญที่สุดบนโลกใบนี้คือ การลงมือทำตามสิ่งที่เราต้องการ
  •  
     

การแนะนำงาน - คำแนะนำอื่นๆ