รูปผู้พิการ

อยากจะบอกว่าถึงแม้เราจะเป็นผู้พิการ หรือ ไม่เป็นผู้พิการก็ตาม แต่ความรู้ ความสามารถ หรือ ทักษะต่าง ๆ นั้น เราสามารถ ฝึกฝนได้ด้วยตนเอง และสามารถมีความเท่าเทียมกัน โดยไม่ต่างกัน สิ่งสำคัญคือวิธีคิดและทัศนคติของเราเอง ที่จะเป็นตัวนำพาให้เราสามารถหางานหรือทำงานหรือมีชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขนั่นเอง

 

วันนี้เราจะอัพเดทช่องทางการหางานสำหรับผู้พิการว่าเราสามารถที่หางานได้จากช่องทางไหนบ้างนะคะ ก่อนอื่นเราต้องถามตัวเองก่อนนะคะ ว่าเราสนใจที่ทำงานราชการหรือทำงานเอกชน เราจะแบ่งช่องทางเป็นสองส่วนด้วยกันเลยนะคะ คือ

 

 1. มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (The Disable Development Foundation)
  Website : http://www.tddf.or.th/
  ในเว็บไซต์มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทยนี้ จะมีห้องตลาดงานคนพิการ ซึ่งในห้องนี้จะมีหัวข้อย่อยที่เกี่ยวข้องกับงานที่ผู้พิการต้องการหรือสนใจ เข้าไปหาข้อมูลได้อย่างง่ายดาย และจะมีทั้งงานราชการ และงานเอกชน

  หัวข้อย่อยมีดังต่อไปนี้

  • ข่าว/บทความเกี่ยวกับอาชีพ

  • ข่ายภาครัฐรับคนพิการเข้าทำงาน

  • ข่าวรับคนพิการเข้าทำงาน

  • ข้อมูลรับคนพิการเข้าทำงาน

  รวมถึงตัวเราผู้เป็นคนพิการสามารถไปลงทะเบียน หรือ ลงประวัติของตนเองไว้เพื่อแสดงถึงความสนใจในตำแหน่งหรืองานนั้น ๆ ที่เราต้องการ

 2. กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (Department of Employment of Persons with Disabilities)

  Website : http://dep.go.th/th/announcements/recruitment

  ที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจะส่งเสริมอาชีพให้กับผู้พิการและจะประกาศรับสมัครงานจากหน่วยงานราชการโดยส่วนใหญ่

 3. ตลาดงานคนพิการออนไลน์ (Jobs for Reason with Disabilities)

  Website : http://www.xn--12cfi5ce0ab4b7bm7lcf0a.com/

  เป็นเว็บไซต์ที่เป็นสื่อกลางที่ช่วยให้การติดต่อประสานงานระหว่างคนพิการ นายจ้าง สถานประกอบการ และหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้คนพิการเข้าทำงาน ตามมาตรา 33 ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

  และเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการของคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ การประกาศสัมปทาน ตามมาตรา 35 ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้คนพิการทั่วประเทศได้มีอาชีพ มีรายได้และพึ่งพาตนเองได้ ผ่านระบบออนไลน์ ทำให้ง่ายและสะดวกแต่การเข้าถึงการหางาน

 4. การเข้าไปติดต่อประสานงานกับสมาคม หรือ ชมรม ต่าง ๆ เช่น สมาคมโรงแรม (Thai Hotels Association), สมาคมหอการค้าไทย (THE THAI CHAMBER OF COMMERCE AND BOARD OF TRADE OF THAILAND), ชมราการบริหารงานบุคคลตามอุตสาหกรรม หรือ ตามพื้นที่ต่าง ๆ (เราสามารถค้นหาข้อมูลได้ในทางอินเตอร์เน็ต) ซึ่งก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เราจะสามารถเข้าไปเพื่อนำเสนอตัวเรา หรือ กลุ่มเรา แล้วให้เค้าช่วยในการเป็นเครือข่ายหางานให้กับเรา ในฐานะผู้พิการได้ โดยการติดต่อไปที่ประธานชมรม หรือ ประธานของสมาคมต่าง ๆ เพื่อเสนอความต้องการของเรา ว่าเราต้องการความช่วยเหลือทางด้านการได้งานสำหรับผู้พิการ ถ้าเราสามารถรวมกลุ่มกันไปแล้วทำเป็นแฟ้มประวัติเพื่อฝากไว้ที่สมาคมหรือชมรม ซึ่งช่องทางนี้น่าจะหางานได้เร็วพอสมควรเพราะเราได้เข้าไปรู้จักกับริษัทที่มีความต้องการ ผู้พิการเข้ามาทำงานจริง ๆ ตามกฎหมายที่กำหนดไว้

 5. กรมการจัดหางาน ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เราสามารถเดินเข้าไปติดต่อ และกรอกประวัติของเราไว้ เมื่อมีงานที่ตรงกับความรู้ ความสามารถของเราแล้ว ทางกรมการจัดหางานก็จะติดต่อเราไปเพื่อให้สมัครงาน

 6. เว็บไซต์หางานทั่วไป ซึ่งเราสามารถเข้าไปตรวจสอบตำแหน่งงานต่าง ๆ ตามที่ประกาศไว้ในเว็บไซต์หางานนั้น ๆ โดยตรวจสอบคุณสมบัติว่าตรงกับเราหรือไม่ ถ้าตรงตามความรู้ ความสามรถของเรา เราก็สามารถสมัครและรอการไปสัมภาษณ์งานได้เลยเหมือนกัน

 7. บอร์ดประกาศตามห้างสรรพสินค้า หรือ ตามนิคมอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่มีการติดประกาศรับสมัครตำแหน่งงานว่าง ซึ่งอาจจะมีการประกาศรับสมัครผู้พิการ

 8. การโทรติดต่อสอบถามกับเจ้าหน้าที่สรรหา หรือ เจ้าหน้าทรัพยากรบุคคลต่าง ๆ โดยตรง ซึ่งเป็นวิธีคล้าย ๆ กับไดเร็กเซลล์ ที่เราสมัครงานแบบ Pro-Active โดยไม่ต้องรอ เราติดต่อก่อนเลย ซึ่งการโทรเข้าไปสอบถามกับองค์กรโดยตรง เพราะวิธีการทำแบบนี้จะช่วยให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้รับข้อมูลของผู้พิการโดยตรง ซึ่งถ้าเค้ากำลังหาพนักงานผู้พิการมาทำงานตามกฎหมายกำหนดพอดี เราก็ไม่ต้องเสียเวลารอ ก็อาจจะเริ่มสัมภาษณ์ และถ้าตรงกับความต้องการก็สามารถเริ่มงานได้ทันที การหางานด้วยวิธีนี้ถือว่าเป็นวิธีที่เร็วและได้งานเร็วที่สุดก็ว่าได้นะคะ

 9. สร้างเครือข่ายและคอนเนคชั่น ในการทำความรู้จักกับผู้อื่น ๆ กลุ่มใหม่ ๆ มีเครือข่ายที่ทำให้เราสามารถได้ข้อมูลตำแหน่งงานว่างของผู้พิการไว้ในมือ และค่อย ๆ เริ่มเก็บเป็นข้อมูลของเราไว้ และนำไปใช้เมื่อจำเป็น

 

ทั้งเก้าช่องทางการหางาน เป็นเพียงแค่ตัวอย่างของช่องทางการหางาน นอกจากช่องทางเหล่านี้แล้ว อาจจะมีอีกมากมายหลายช่องทางในการที่เราในฐานะผู้พิการสามารถหางานได้ด้วยตัวเราเอง แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่แค่ช่องทางการหางานเท่านั้น สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ การเตรียมพร้อมของการเข้าไปทำงาน หรือ เตรียมพร้อมศักยภาพของตนเองเพื่อให้ได้งานรองรับตามความต้องการของเรา การเตรียมพร้อมและการสร้างศักยภาพของเรานั้น เราจะต้องเป็นผู้ลงมือทำด้วยตัวของเราเอง โดยที่เราไม่ต้องสนใจว่าเราจะมีข้อเสียเปรียบนู่นนั่นนี่เนื่องจากความพิการของเรา เพราะเวลาที่เราทำงานจริง ๆ เราใช้ร่างกายเพียงน้อยนิด แต่ใช้สมองในการทำงานนั้นมากกว่า ขอให้โชคดีและได้งานทำกันทุกคนนะคะ

 •  
   

การแนะนำงาน - คำแนะนำอื่นๆ