นักขายตรง

ในเรื่องของการทำธุรกิจ ทุกธุรกิจมีความเสี่ยงเสมอ ในการทำงานขายตรงก็เช่นกัน นักขายที่ประสบความสำเร็จก็มีให้เห็นอยู่มากมาย นักขายที่ไปไม่รอด ไม่ประสบความสำเร็จก็มากโข ทั้งนี้ มีมากมายหลายสาเหตุที่ทำให้นักขายไม่ประสบผลสำเร็จ ซึ่งเกิดได้ทั้งจากตัวธุรกิจขายตรงเอง และจากตัวบุคคลเองด้วย โดยสาเหตุหลักที่ทำให้นักขายตรงไม่ประสบผลสำเร็จเสียที มีดังต่อไปนี้

1. ลักษณะโครงสร้างของแผนธุรกิจของตัวธุรกิจขายตรงเอง

บางบริษัทอาจมีแผนธุรกิจที่บริษัทได้วางไว้ ซึ่งอาจไม่เอื้ออำนวยให้นักขายประสบความสำเร็จได้ โดยเฉพาะนักขายที่มาต่อปลายแถวแล้วจะไม่ค่อยได้รับผลตอบแทนมากนัก สำหรับแผนธุรกิจเช่นนี้ จึงช่วยให้นักขายหัวแถวเท่านั้นที่ประสบผลสำเร็จได้ ซึ่งก็มีคนหัวแถวอยาไม่มากนัก

2. บุคลิกลักษณะของตัวนักขายตรงเอง

บางท่านอาจเป็นคนที่ไม่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ไม่เอาจริงเอาจัง ล้มเลิกง่าย ไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนและแน่วแน่ ผลหรือยอดขายจึงไม่ก้าวหน้าเสียที ไม่มีการทำยอดให้ได้ตามเป้าหมายที่ควรจะเป็น จึงเท่ากับว่าย่ำอยู่ที่เดิมไม่ก้าวหน้าเสียที จนอาจพลอยทำให้ท้อใจ และหดหู่ อันนำไปสู่ความคิดที่จะล้มเลิกการทำธุรกิจนี้ได้อีก

3. นักขายไม่มีความรู้ในสินค้าที่ตนเองกำลังขายอยู่

หลายๆท่านเข้าใจว่าการทำธุรกิจขายตรงคือแค่ขายสินค้าหรือบริการที่ตัวเองมีอยู่เท่านั้น จึงรู้จักแค่ว่าสินค้าที่ตัวเองกำลังขายนั้นชื่ออะไร และเป็นสินค้าและบริการประเภทไหนเพียงเท่านั้น คิดกันแค่ว่างานขายเป็นงานง่ายๆ ขายแล้วก็เสร็จ ไม่ยาก

นักขายหลายท่านจึงลืมที่จะศึกษาถึงรายละเอียดเพิ่มเติมที่ตัวนักขายควรทราบ เช่น วิธีการใช้สินค้าหรือบริการนั้นๆ ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ คำเตือนผู้แพ้ส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ รายละเอียดการรับประกันเมื่อสินค้าชำรุดหรือเสียหาย เป็นต้น

4. นักขายไม่มีความจริงใจในการขายสินค้า

นักขายหลายท่านใช้ความขี้เกรงใจ และความใสซื่อ ความเชื่อใจของลูกค้าที่มีต่อนักขาย มาเป็นเครื่องมือในการปิดการขาย โดยใช้วิธีการยัดเหยียดสินค้า หรือบิดเบือนข้อมูลของตัวผลิตภัณฑ์เพื่อให้ลูกค้ายอมซื้อสินค้านั้นๆ โดยที่หากว่าลูกค้าเมื่อได้ทราบความจริงอาจไม่ต้องการสินค้านั้นเลยก็ได้

ทั้งนี้ ไม่เฉพาะนักขายตรงหรือตัวแทนขายตรงเท่านั้นที่พึงเข้าใจในปัจจัยเหล่านี้ แต่ทว่าผู้ขายสินค้าใดๆก็ตามหรือผู้ที่ทำธุรกิจใดๆก็ดีก็ควรทำความเข้าใจในปัจจัยทั้ง  4 ข้อนี้ เพื่อที่จะได้นำกลับไปพัฒนาและปรับปรุงธุรกิจของท่านทั้งหายให้ดีขึ้นได้ค่ะ

  •  
     

การแนะนำงาน - คำแนะนำอื่นๆ