รูปพนักงานบัญชีหญิง

ถ้าคุณจบปริญญาตรี สาขาบัญชีมา  โดยทั่วไปจะสามารถเลือกเข้าทำงานในบริษัทได้หลายรูปแบบ จะเลือกทำงานในบริษัทที่เป็นผู้ผลิต หรือผู้ขายก็ได้  หรือจะเลือก หางานบัญชีบริษัทตรวจสอบบัญชีก็ได้ ทั้ง 2  กรณีนี้จะมีรูปแบบการทำงานแตกต่างกัน

 

ผู้ทำบัญชี VS ผู้ตรวจบัญชี

ถ้าคุณเลือกทำงานในบริษัทเป็นผู้ทำบัญชี  คุณจะรู้เรื่องตั้งแต่เริ่มต้นของการบันทึกข้อมูลรายการซึ้อขายที่เกิดขึ้นของบริษัท จ่ายเงินรับเงิน ดูความถูกต้องของเอกสาร ฯลฯไปจนกระทั่ง สามารถปิดงบการเงินได้  เสนอผู้บริหารได้  แต่ข้อมูลที่ทำออกมาจะเป็นไปตามเอกสารที่มีอยู่ทั้งหมด  ซึ่งความถูกต้องของข้อมูลเป็นหน้าที่ของคุณที่ต้องรับผิดชอบ

 

แต่ถ้าทำงานในบริษัทตรวจสอบเป็นผู้ตรวจสอบบัญชี (Auditor) ก็จะมีแบบฟอร์มมาตรฐาน กำหนดให้ตรวจสอบว่าจะต้องทำอย่างไร  จะดูข้อมูลการบันทึกบัญชีที่จะทำการตรวจสอบว่าเป็นอย่างไร ตรวจสอบจำนวนเงินที่รับมา-จ่ายไป ตรวจดูเช็คเงินสด เพื่อสอบยอดเงิน ลายเซ็นการขีดฆ่า และวันที่สั่งจ่ายเข้าบัญชีเงินสด เพื่อพิสูจน์ยอดของการบันทึกบัญชีนั้น ให้เป็นไปตามหลักการบัญชีภาษีอากร

 

หลังตรวจสอบเสร็จ พิสูจน์ยอดงบการเงินลงตัวแล้ว  ก็เสนอเรื่องให้ผู้จัดการบริษัทรับทราบ  แล้วก็เสนอให้หัวหน้าของคุณบันทึกแสดงความเห็นต่องบการเงินนั้น

จะเห็นได้ว่า การทำงานทั้ง 2 กรณีนี้  จะแตกต่างกัน  แต่สุดท้ายก็จะไปพบกันที่จุดปลายทางตอนปิดงบประจำปี

ถ้าคุณต้องการความก้าวหน้า  ก็แนะนำว่าให้เลือกทางเดินไปสมัครในบริษัทตรวจสอบก่อน แล้วฝึกงานตรวจสอบจนครบชั่วโมง  แล้วก็ไปสอบเป็นผู้ตรวจสอบบัญชี สอบ CPA ให้ผ่าน (CPA คือ Certified Public Accountant ที่รับรองความเป็น Professional ในสายงานตรวจสอบ) เก็บชั่วโมงการทำงานให้ครบ 3000 ชม.(ประมาณ 3 ปี) แล้วคุณจะเรียกเงินเดือนได้สูงกว่าระดับพนักงานบัญชีทั่วไป ซึ่งจะต่างกันมากกว่า 5000 เลยทีเดียว

ถ้าจะพูดถึงสุดยอดปรารถนาในสายงานบัญชี ปัจจุบันนี้คือ Big 4 ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทที่ให้บริการตรวจสอบบัญชีและให้คำปรึกษาทางธุรกิจที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก 4 บริษัท ซึ่งประกอบไปด้วย

 

ส่วนใครที่คิดว่า BIG4 เข้ายากนั้น ไม่จริงครับ ต้องทำความเข้าใจก่อนว่าการหางานบัญชีคืองานวิชาชีพเฉพาะ คนกลุ่มนี้จบสถาบันอะไรก็ได้ที่สอนบัญชีโดยตรง แต่ความสำคัญมีสองเรื่อง คือ หนึ่งคือต้องมี certificated ติดตัว เพราะตัวนี้จะบอกว่าคุณมีความสามารถและประสบการณ์ระดับไหน

 

อย่างที่สองคือภาษา เพราะงานบัญชีเหมือนกับใช้แต่ตัวเลข แต่จริง ๆ การเข้าถึงลูกค้า ภาษาสำคัญมาก ถ้าคุณมีทั้งสองอย่างรับรองว่าสามารถเข้าไปทำงานได้แน่นอน (ถ้าทำข้อสอบกับสอบสัมภาษณ์ผ่านนะ)

 

อาจจะฟังดูยุ่งยากไปสักหน่อย แต่รับรองว่าคุ้มค่าเนื่องจากประสบการณ์การทำงานที่จะได้รับกับบริษัทชื่อเสียงดีระดับโลก ระบบบการดำเนินงาน การฝึกอบรม โอกาสในการทำงานในระดับ regional และ global ที่มีมาตราฐานสูง โอกาสในการเติบโตในสายอาชีพทั้งภายในและภายนอกองค์กร การสร้าง profile ที่ดีให้กับตัวเองในอนาคต มีเพื่อนร่วมงาน สังคมที่ดี มีเงินเดือนและสวัสดิการระดับสูง

 

หรือจะลองเข้าบริษัทใหญ่ๆพวก PTT  , Exxon หรือจะเป็นบริษัทต่างชาติก็ได้ ทุกที่มีงานด้านบัญชีรองรับอยู่เสมอ จะหาสมัครงานโรงงาน ตามนิคมอุตสาหกรรมก็รายได้ดี แถมสวัสดิการยังดีมากด้วย หรือไปทำงานสายธนาคาร คุณก็จะไปอยู่สายไฟแนนซ์ สินเชื่อ การเงินได้อีก เรียกว่ามีแทบองค์กรที่จะสามารถเข้าไปทำงานด้านบัญชีได้เลยทีเดียว

ทั้งนี้ทั้งนั้น คุณจะต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสมสำหรับการทำงานด้านนี้ ซึ่งคุณสมบัติของพนักงานบัญชี ที่บริษัทต้องการมีดังต่อไปนี้

 

 • จบการศึกษาสายบัญชีจากสถาบันการศึกษาที่เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาการบัญชี
 • มีทักษะทางวิชาชีพในด้านต่างๆ ได้แก่ ทักษะด้านเทคนิคทั่วไปและเทคนิคเฉพาะเกี่ยวกับวิชาชีพ ทักษะส่วนบุคคล ทักษะในการสื่อสารและการทำงานร่วมกับผู้อื่น และทักษะด้านการจัดการทางธุรกิจและองค์กร
 • ซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพ รักษาความลับได้ดี คุณจะรู้เกี่ยวกับการเงินขององค์กรทั้งหมด ดังนั้นต้องรักษาความลับได้ดี
 • เป็นคนละเอียด รอบคอบ ทำงานกับเรื่องเงิน พลาดทีนี่ยาวแน่นอน ต้องใส่ในในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆ
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี รับฟังหัวหน้างาน มีอัธยาศัยดีกับเพื่อนร่วมงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง
 • ศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการบัญชี และภาษีอากรที่เกี่ยวข้องตลอดเวลา เพราะจะมีข้อกฏหมายที่จะปรับปรุงอยู่ตลอด
 • อดทน ทำงานหนัก จุกจิก ซ้ำๆได้ งานบัญชีส่วนใหญ่จะซ้ำๆ มีไม่กี่อย่าง
 • กลับดึกได้ ข้อนี้สำคัญมาก ถ้าเป็นช่วงปิดงบก็ 3-4 ทุ่มนี่อย่างต่ำ ถ้า บ.ใหญ่ๆ อาจอยู่ถึง 5 ทุ่มหรือเที่ยงคืน
 • เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆที่จะช่วยให้การทำงานของคุณสะดวกรวดเร็ว และถูกต้องมากชึ้น
 • มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ คุณจำเป็นต้องติดต่อสื่อสารกับทางลูกค้าหรือหน่วยงานนั้นๆ อาจเป็นชาวต่างชาติ ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องมีความรู้ด้านภาษาบ้าง

 

ถ้าคุณมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ว่ามานี้ คุณสามารถหางานได้ทุกบริษัทที่คุณต้องการจะเข้าไปทำงานแน่นอน

“อยากจะบอกว่าสายอาชีพนี้คนขาดตลอดศกครับ ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีงาน จบบัญชีไม่ต้องกลัวตกงานครับ ปัจจุบันพนักงานบัญชียังขาดอีกประมาณ 50% ของอัตราการว่าจ้าง ยังไม่รวมการเปิด AEC  ที่จะมีการค้าขายระหว่างประเทศเพื่อนบ้านอีกมาก ยิ่งต้องการคนทำงานบัญชีที่ทำหน้าที่ตรวจสอบการเงินอีกมาก”

 

ถ้าคุณจะหางานด้านบัญชี โอกาสยังเปิดกว้างอยู่ครับ อาชีพนี้จะมีรายได้สม่ำเสมอ หากรู้จักเก็บจะเป็นอาชีพที่มั่นคง แถมมีโอกาสออกมารับงานเป็นผู้ตรวจสอบอิสระอีกด้วย ยิ่งได้ค่าตอบแทนสูงขึ้นไปอีก

ขอแสดงความยินดีกับนักบัญชีและอนาคตนักบัญชีทุกท่านครับ

 •