รูปภาพกรุงเทพยามเย็น

เห็นน้อง ๆ หลายคนโพสต์ถามในกระทู้พันทิฟว่างานในกรุงเทพฯ หายากจังเลย จริง ๆ อยากจะบอกว่าไม่จริงเสมอไปครับถ้ามองในมุมกลับจะถือว่า การหางานในเมืองหลวงหรือในกรุงเทพฯ นั้นบางทีหาง่ายยิ่งกว่าในต่างจังหวัดเสียอีกครับ เพราะอะไรนะเหรอ เหตุผลคือเมืองหลวงของเราเป็นแหล่งรวมของธุรกิจทุกแนว ทุกอาชีพ ทุกอุตสาหกรรม และเหมาะสำหรับคนที่ไม่มีวุฒิการศึกษา จนจบปริญญาเอกได้เลยครับ

 

เรามาลองมาแบ่งตลาดแรงงานตามประเภทของอุตสาหกรรม หรือ ธุรกิจในกรุงเทพฯ กันดูครับ แล้วเทียบกับคุณสมบัติและวุฒิการศึกษาของเรา รวมถึงความสามารถพิเศษที่เราควรจะมีเพื่อให้เหมาะกับงานนั้น ๆ กันดูนะครับ

 

 1. ธุรกิจบริการ

  เมื่อกล่าวถึงงานบริการ เราจะต้องคิดถึงงานทางด้านโรงแรม งานในโรงพยาบาล งานในห้างสรรพสินค้า งานประจำตามเคาว์เตอร์ต่าง ๆ งานด้าน Call Services งานธนาคาร งานร้านอาหาร งานคลีนิคเสริมความงาม งานร้านเสริมสวย งานร้านซักอบรีด งานตามร้านอาหาร

  คุณสมบัติของผู้ที่สนใจทำงานด้านการบริการคือ เราต้องมีจิตใจที่ต้องการให้การบริการกับผู้อื่น ไม่ถึงกับต้องรักมากมายแต่เราต้องมีใจในการให้บริการผู้อื่น ไม่เบื่อที่จะต้องให้คนอื่นเรียกใช้ หรือถามข้อมูลเดิมซ้ำ ๆ บุคลิกภาพเราต้องดูดี คล่องแคล่ว ว่องไว การแต่งกายมีความสะอาดเรียบร้อย การพูดจาก็ต้องเรียบร้อย เพราะคนมารับบริการสิ่งที่เค้าคาดหวังคือการบริการที่เกิดความพอใจ เป็นต้น

  สำหรับวุฒิการศึกษานั้นก็รับตั้งแต่มัธยมปลายไปจนถึงปริญญาตรี สำหรับคนที่ไม่จบวุฒิปริญญาตรี เราก็สามารถค่อย ๆ เริ่มจากงานที่เหมาะสมกับวุฒิการศึกษาเราก่อน แล้วไปเรียนภาคค่ำ หรือเรียนทางไกล จนจบปริญญาตรี เพื่อให้เราสามารถเพิ่มอัตราค่าจ้าง หรือโอกาสในการหางานเพิ่ม หรืออีกทางหนึ่งก็ทำจนเป็นผู้เชี่ยวชาญให้เป็นเลิศทางด้านนั้น และเก็บเงินสามารถเปิดเป็นกิจการเป็นของตัวเองได้เช่นเดียวกัน

 1. งานราชการ และงานรัฐวิสาหกิจ

  ในกรุงเทพฯ นั้นมีแหล่งงานราชการและงานรัฐวิสาหกิจอยู่มากมาย ซึ่งเราสามารถเลือกที่จะไปสอบและเข้าไปทำงานได้กรณีที่เราผ่านการสอบและการสัมภาษณ์ หรืออีกนัยหนึ่งเราสามารถเติบโตจากการเป็นลูกจ้างชั่วคราว แล้วรอเมื่อถึงคราวสอบเราก็ไปสอบ ความน่าจะเป็นที่เราสามารถผ่านไปองค์กรนั้น ๆ ก็จะง่ายและเร็วกว่าที่เราไม่รู้จักใคร หรือ ไม่มีประสบการณ์ในการทำงาน ยกตัวอย่างงานราชการ เช่น กรม และ กระทรวงต่าง ๆ มากมายที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ สำนักงานและสถาบันต่าง ๆ รวมถึงงานรัฐวิสาหกิจ เช่น โรงไฟฟ้า สถาบันการบินพลเรือน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย องค์การโทรศัพท์ การประปา การรถไฟ เป็นต้น

  คุณสมบัติของผู้ที่จะสามารถทำงานราชการและรัฐวิหากิจได้นั้น จะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและถูกต้องตามที่ประกาศในการรับสมัครในแต่ละครั้ง รวมถึงต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถในการสอบบรรจุได้ และสามารถตอบคำถามเพื่อการสัมภาษณ์ได้ในบางกรณ

  วุฒิการศึกษานั้น จะต้องเป็นไปตามที่ประกาศของการรับสมัครงานในตำแหน่งนั้น ๆ ส่วนใหญ่ที่ต้องการก็ต้องจบอย่างน้อยประกาศนียบัตรและปริญญาตรี

 1. งานด้านการบริหาร

  งานด้านการบริหาร คือ งานที่เป็นผู้บริหารขององค์กร รัฐวิสาหกิจ ต่าง ๆ มีทีมให้บริหาร หรือ บริหารองค์กร บริหารยอดขาย เป็นงานที่ให้ผลตอบแทนสูง และก็ต้องการคนที่มีศักยภาพบวกความสามารถที่สูงด้วยเหมือนกัน ถ้าเรามั่นใจในความรู้ ทักษะ ความสามารถ และประสบการณ์ของเรา เราก็สามารถทำงานในตำแหน่งผู้บริหารได้เช่นเดียวกัน

  คุณสมบัติที่สำคัญคือ ต้องเป็นผู้ที่มีความเป็นผู้นำสูง ตัดสินใจได้ถูกต้องถูกเวลาและเหมาะสม ทำงานภายใต้ความกดันสูงได้ มีวาทะศิลป์สามารถพูดจาโน้มน้าวคนอื่นได้เป็นอย่างดี มีความรู้ทางด้านการเงินสามารถเข้าใจธุรกิจได้อย่างทะลุปรุโปร่ง มีความสามารถทางด้านวิสัยทัศน์มองการณ์ไกล ให้ความรู้กับผู้อื่นได้ สอนคนอื่นเป็น โค้ชคนอื่นให้เดินทางไปสู่จุดหมายได้ และที่สำคัญต้องได้ภาษาที่สองซึ่งเป็นภาษาที่จำเป็นในองค์กรที่เป็นสัญชาตินั้น ๆ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน ภาษาเกาหลี หรือ ภาษาอื่นๆ ที่เจ้าของกิจการจ้างเราเข้าไปทำและต้องการสื่อสารกับเราให้เข้าใจนั่นเอง

  วุฒิการศึกษาส่วนใหญ่ก็จบอย่างน้อยปริญญาตรีจนถึงปริญญาเอก ถ้าจบวุฒิการศึกษาน้อยกว่านี้ เราต้องมีความสามารถที่ใครก็ไม่มีจนเจ้าของกิจการเชื่อใจและไว้ใจเราให้เป็นผู้บริหารกิจการหรือบริหารงานแทนเค้าได้

 1. งานสถาบันการศึกษา

  งานการศึกษาเป็นงานที่ดูเหมือนแคบในตลาดแรงงาน แต่จริง ๆ แล้วก็ไม่แคบซะเลยทีเดียว ถ้าเรามาดูข้อมูลจำนวนของโรงเรียนอนุบาล โรงเรียนประถม โรงเรียนมัธยม สถาบันเทคนิคเทคโนต่าง ๆ มหาวิทยลัยทั้งของไทยและอินเตอร์เนชั่นแนล ยังไม่รวมโรงเรียนทางเลือกที่เกิดขึ้นอีกมากมายในแถบกรุงเทพฯ และสถาบันสอนภาษา สถาบันกวดวิชา สถาบันทางด้านดนตรี ศิลปะ การกีฬา ถ้าเราสนใจงานการศึกษาจริง ๆ เราสามารถที่จะเตรียมความพร้อมของตนเองเพื่อให้เข้าไปสู่สถานศึกษาได้อย่างไม่ยากนัก

  คุณสมบัติของผู้ที่สนใจในงานการสอนหรืองานครูนี้ เราต้องเป็นผู้ที่มีความเยือกเย็นในจิตใจ มีความเสียสละ ดั่งคำเปรียบเทียบในอดีตว่า ครู เป็นดั่นคนแจวเรือจ้าง เพื่อส่งลูกศิษย์ในข้ามถึงฝั่ง ถ้าเป็นสมัยนี้ก็ต่อด้วยคำว่า ถึงผั่งของลูกศิษย์ที่เค้าอยากเป็น ที่เค้าถนัด ที่เค้ามีความสุขและรักที่จะทำ

  วุฒิการศึกษาของผู้ที่จะเข้าไปสู่สถาบันการศึกษา คือ ต้องจบปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ตนเองจะต้องสอนและสนใจ หรือไม่ก็ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญในการณ์นั้น ๆ จนเราสามารถถ่ายทอดให้คนอื่นได้


ที่กล่าวมาข้างต้น นั่นเป็นเพียงแค่ตัวอย่างของงานที่เราสามารถหาได้ในเมืองหลวงหรือกรุงเทพฯ ของเรา นอกจากนั้นยังมี งานวิจัย งานของบริษัทข้ามชาติ งานที่ปรึกษา งานอาชีพอิสระ และงานออนไลน์ สิ่งสำคัญที่สุดในการหางานในกรุงเทพฯ คือ เราต้องเข้าใจงานที่เราต้องการไปสมัคร และเตรียมพร้อมตนเองให้ตรงกับสิ่งที่เค้าต้องการ รวมถึงไม่ย่อท้อในการหางาน เราก็จะได้งานตามที่ฝันแน่นอนครับ ขอเอาใจช่วยทุกคนครับ

 •