โรงงานเปิดใหม่มักจะเป็นที่สนใจของคนหางาน ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาจบใหม่ หรือพนักงานที่ทำงานในบริษัทฯที่กำลังมองหางานใหม่ๆ

 

ซึ่งโรงงานเปิดใหม่ถือได้ว่าจะเป็นเรื่องที่ท้าทายความสามารถและพิสูจน์ศักยภาพของใครหลายๆคนที่ชอบความท้าทาย สำหรับโรงงานเปิดใหม่นอกจากจะเป็นโรงงานที่สร้างขึ้นใหม่แล้ว เรื่องของระบบและความพร้อมต่างๆของการเริ่มทำงานเป็นสิ่งที่ทุกคนที่อยากจะเข้าทำงานในโรงงานเปิดใหม่จะต้องเตรียมความพร้อม และความอดทนที่จะเผชิญหน้ากับการผลักดันให้โรงงานเกิดระบบได้นั่นเอง

 

สำหรับคนทำงานทั้งหลายที่สนใจมองหาตำแหน่งงานว่างของโรงงานใหม่ ปัจจุบันไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป เพราะช่องทางการสื่อสารมีอยู่มากมายหลายช่องทาง ทั้งที่เป็นเว็บไซต์รับสมัครงานโรงงาน เช่น www.careerlink.co.th หรือไม่ว่าจะเป็นสื่อโซเชี่ยลต่างๆอาทิเช่น Facebook หรือ Linkedin เป็นช่องทางที่ทำให้ข้อมูลข่าวสารเข้าถึงกลุ่มคนหางานได้ง่ายและรวดเร็วเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเมื่อมีการจัดตั้งเป็นกลุ่มคนหางาน หรือกลุ่มหนุ่มสาวโรงงาน ข้อมูลจะสื่อไปยังคนกลุ่มต่างๆได้อย่างรวดเร็ว ถึงแม้ว่าสื่อโซเชี่ยลจะเป็นเหมือนดาบสองคมก็ตามแต่ก็จัดว่าเป็นช่องทางหนึ่งที่มีประสิทธิภาพสำหรับการสื่อสารข้อมูลข่าวสารในยุคปัจจุบัน และยังสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้รวดเร็วและกว้างขวางขึ้นอีกด้วย

 

ตัวตำแหน่งงานว่างต่างๆพร้อมทั้งข้อมูลรายละเอียดของตำแหน่งงานหรือที่เรียกว่าคำบรรยายลักษณะงานเหล่านี้ก็จะสามารถหาได้จากสื่อจต่างๆเหล่านี้อีกด้วย นอกจากสื่อดิจิตอลแล้วยังสามารถดูข้อมูลหรือสามารถเช็คข้อมูลได้โดยตรงกับทางบริษัทหรือโรงงาน ไม่ว่าจะเป็นบอร์ดรับสมัครงานหรือโทรเพื่อสอบถามตำแหน่งงานก็ดี เพราะโดยปกติแล้วเมื่อมีการเปิดโรงงานใหม่ มักจะมีการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆเพื่อสื่อไปให้ถึงกลุ่มคนหางาน เพราะเมื่อเปิดโรงงานใหม่กำลังคนมีความเป็นอย่างมากดังนั้นข้อมูลเหล่านี้สามารถเข้าถึงได้ไม่ยาก

 

โดยมากโรงงานที่เปิดใหม่มักจะนิยมรับคนที่มีประสบการณ์ในการทำงานมาก่อน โดยเฉพาะคนที่เคยมีประสบการณ์ในการเริ่มต้นโรงงานใหม่ ไม่ใช่เรื่องง่ายและเรื่องยาก แต่คนที่มีประสบการณ์การเริ่มต้นโรงงานใหม่จะสามารถรับมือกับสภาวะของความไม่แน่นอน และความไม่พร้อมได้ค่อนข้างดีกว่าคนที่ไม่มีประสบการณ์มาก่อน เพราะต้องอาศัยทั้งความรู้ ทักษะ ความสามารถ และความอดทนในการทุ่มแรงกายและแรงใจที่จะผลักดันให้โรงงานสามารถขับเคลื่อนและผลิตสินค้าให้ออกมาขายได้ แต่ไม่ใช่ว่าน้องๆจบใหม่ที่ไม่มีประสบการณ์มาก่อนจะทำไม่ได้เสมอไป หากมีโอกาสและมีพี่เลี้ยงดีๆที่มีประสบการณ์ย่อมไม่ใช่เรื่องยากที่จะเริ่มต้นกับโรงงานใหม่ได้เหมือนกัน อย่างไรก็ตามหากคนที่มีความสนใจและมีความพร้อมกับสิ่งท้าทายใหม่ๆจะเป็นประสบการณ์ที่ดีและเป็นการฝึกฝนตนเองให้มีความพร้อมรับไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์และโอกาสใหม่ๆให้กับตัวเองด้วย

  •