การเขียน resume

รู้เท่ารู้ทัน เขียนเรซูเม่อย่างไรให้ถูกใจ HR

“เรซูเม่ (RESUME)” ถือเป็นเอกสารหลักในการยื่นสมัครงานในยุคปัจจุบัน ทั้งการยื่นสมัครงานด้วยตนเองหรือการยื่นสมัครงานผ่านทางออนไลน์ก็ตาม เพราะถือเป็นเอกสารที่รวบรวมไว้ถึงรายละเอียดต่างๆ ของผู้สมัครงานไว้โดยคร่าวๆ แล้ว ถือเป็นด่านแรกๆ ที่นายจ้างหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลจะพิจารณาตัวเรา นั่นจึงเสมือนเป็นตัวแทนของตัวเรา และเป็นตัวแทนความสามารถที่เราต้องการบอกกล...

รูปใบสมัครงาน พร้อมรูปถ่าย

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการถ่ายรูปเพื่อสมัครงาน

บทความนี้ว่ากันด้วยเรื่องที่เหมือนจะไม่มีความสำคัญอะไรมากนักในมุมมองของผู้สมัคร แต่ในสายตาผู้ประเมิน หรือผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ รับสมัครงาน รับคุณเข้าทำ งานในบริษัท ห้างร้านต่างๆนั้น เขาค่อนข้าง Serious เรื่องนี้ไม่น้อยเลยทีเดียว เรื่องที่เราจะพูดกันวันนี้คือ เรื่องการถ่ายรูปเพื่อการสมัครงาน! ใช่แล้วครับอ่านไม่ผิด ผมก็พิมพ์ไม่ผิด ☺ รูปถ่ายที่คุณติด หรือแนบไว้กับใบปร...

Success

6 ความลับเมื่อส่งใบสมัครงานแบบสร้างสรรค์

ที่จะสร้างความประทับใจให้แก่นายจ้าง โดยการสร้างใบสมัครงานรูปแบบเดิมๆ ให้มีความสร้างสรรค์เพิ่มมากขึ้น การทำวิดีโอ การออกแบบรูปภาพ เป็นวิธีการที่สามารถใช้ในการเขียนใบสมัครงานได้ แต่ว่ามันเหมาะสมแล้วหรือ?ไม่มีข้อตกลงเกี่ยวกับใบสมัครงานแบบสร้างสรรค์ สำหรับในนายจ้างบางราย มันเป็นอะไรที่ทำให้พวกเขารู้สึกเบื่อมาก แต่ในทางกลับกัน บางคนกลับพึงพอใจในแบบนี้ อย่างไรก็ตาม นายจ้างส...