การเขียน resume

เรซูเม่ (RESUME)” ถือเป็นเอกสารหลักในการยื่นสมัครงานในยุคปัจจุบัน ทั้งการยื่นสมัครงานด้วยตนเองหรือการยื่นสมัครงานผ่านทางออนไลน์ก็ตาม เพราะถือเป็นเอกสารที่รวบรวมไว้ถึงรายละเอียดต่างๆ ของผู้สมัครงานไว้โดยคร่าวๆ แล้ว ถือเป็นด่านแรกๆ ที่นายจ้างหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลจะพิจารณาตัวเรา  

นั่นจึงเสมือนเป็นตัวแทนของตัวเรา และเป็นตัวแทนความสามารถที่เราต้องการบอกกล่าวแก่เขาทั้งหลายให้ได้รับรู้เพื่อพิจารณารับเราเข้าทำงานด้วย  ดังนั้น เมื่อเรซูเม่เป็นประตูบานแรกๆ บานหนึ่งที่ทำให้นายจ้างหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลจะได้รู้จักเราแล้ว เรซูเม่จึงเป็นเอกสารที่ควรจัดทำมาเป็นอย่างดี พร้อมด้วยรายละเอียดที่ครบครัน  เช่นนั้นแล้ว

 

มาดูคำแนะนำที่เราได้รวบรวมมา ในการจัดทำเรซูเม่ที่ดี ที่โดดเด่น สามารถทำให้นายจ้างหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลเกิดความสนใจได้ ดังนี้

 

 1. ข้อมูลส่วนตัว เช่น เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ และที่อยู่ เพราะเป็นทางที่นายจ้างหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลจะติดต่อท่านกลับไปเมื่อต้องการายละเอียดเพิ่มเติมในการสมัครงาน หรือแจ้งนัดการสัมภาษณ์งาน หรือแจ้งผลการสมัครงานใดๆ
 2. ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร เพื่อเน้นย้ำอีกที และเพื่อความชัดเจน
 3. เป้าหมายในการทำงาน หากระบุไว้ด้วย จะทำให้นายจ้างเห็นได้ถึงความมุ่งมั่น ตั้งใจ และความคาดหวังจากการทำงานของเราด้วย
 4. ประวัติด้านการศึกษา แน่นอนอยู่แล้วว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ควรระบุไปด้วย
 5. กิจกรรมระหว่างเรียน  เพราะจะทำให้นายจ้างหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลได้ทราบถึงทักษะอื่นๆ ที่ท่านมีอันนอกเหนือจากการเรียน
 6. ประสบการณ์การทำงานหรือฝึกงาน  เช่นกัน จะทำให้นายจ้างหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลได้ทราบถึงทักษะอื่นๆ ที่ท่านมีอันนอกเหนือจากการเรียน
 7. ความสามารถพิเศษอื่นๆ  เพื่อจะทำให้ท่านสามารถเสนอข้อดีให้นายจ้างหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลได้ทราบว่าท่านมีข้อดีเหนือคู่แข่งอย่างไรบ้าง
 8. เน้นความเป็นจริง  เพราะหากเมื่อตรวจพบภายหลังว่าข้อมูลไม่เป็นความจริง อาจเกิดผลเสียกับท่านได้หลายประการ เช่น ถูกตัดโอกาสในการสมัครงานกับบริษัท และติดรายชื่อในบัญชีแบล็คลิสต์ เป็นต้น
 9. อัพเดตให้เหมาะสมกับสถานการณ์  เพราะจะได้เน้นถึงความเป็นจริงที่สุดเกี่ยวกับตัวท่านเอง
 10. รูปถ่าย  ต้องใช้รูปถ่ายที่สุภาพ เพื่อให้เห็นหน้าค่าตากันเบื้องต้น
 11. ภาษา  เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของบริษัท เช่น หากทางบริษัทได้ประกาศรับสมัครงานโดยใช้ภาษาอังกฤษ ท่านก็ควรจะยื่นใบสมัครงาน หรือเรซูเม่เป็นภาษาอังกฤษด้วย เป็นต้น
  ทั้งนี้ นอกจากการจัดทำที่ทำได้อย่างละเอียด รอบคอบ และถี่ถ้วนแล้ว ปัจจัยหลักที่สำคัญคือความสามารถใดๆ ที่ท่านผู้เป็นเจ้าของมีอยู่ด้วย

อีกทั้ง ประสบการณ์ในการทำงานก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญต่อหลายๆ บริษัท ในการรับบุคคลเข้าทำงานด้วยเช่นกัน  ดังนั้น นอกจากจะต้องจัดทำเรซูเม่ให้ดีแล้ว ก็ต้องฝึกฝนหาความรู้และประสบการณ์ในการทำงาน เพื่อเป็นข้อได้เปรียบในการสมัครงานไว้ด้วยนะคะ

 

 •