หางานด้วย ทฤษฎี GROW

“GROW Model” เป็นทฤษฎีในการพัฒนาตนเอง แต่เราสามารถนำมาปรับใช้ในการวางแผนการหางานและพัฒนาตนเองเพื่อให้ได้งานตามที่เราต้องการได้ โดย GROW มีความหมายว่า G = Goal เป้าหมาย, R = Reality สภาพความเป็นจริง หรือ ปัจจุบันเป็นอย่างไร, O = Options ทางเลือก, W = What’s next สิ่งที่วางแผนจะทำต่อไป

 

การงางแผนการหางานเพื่อให้ได้งานนั้น ต้องมีการวางกลยุทธ์เพื่อที่จะทำให้เราสามารถได้งานตามที่เราต้องการทันทีในเวลาที่ต้องการ ถ้าปราศจากการวางแผนหรือกลยุทธ์แล้ว บางทีเราก็อาจจะเสียงตกงานหลายเดือน หรือ สมัครงานไปแล้วไม่มีคนเรียก หรือ มีคนเรียกไปสัมภาษณ์แล้วแต่ไม่ได้งาน

 

เรามาเพิ่มต้นตั้งแต่แรกโดยการใช้ทฤษฎี GROW นี้เข้ามาประยุกต์เลยกันดีกว่า

 

G = Goal ยิ่งเป้าหมายชัด เรายิ่งวางแผนในการหางาน เลือกบริษัท ได้ง่ายถูกต้องแม่นยำ เพราะเราโฟกัส และชัดเจน

 

 1. เป้าหมายของการหางานของเราเพื่ออะไร
 2. เนื้องานที่เราต้องการทำคืออะไร
 3. ตำแหน่งที่เรากำลังมองหาคือตำแหน่งอะไร
 4. วัฒนธรรมแบบไหนที่เราชอบทำงานด้วย
 5. หัวหน้าลักษณะแบบไหนที่เราอยากทำงานด้วย
 6. พฤติกรรมหรือสังคมของการทำงานที่เราอยากเห็นและอยากจะทำงานด้วยเป็นอย่างไร
 7. เงินเดือน หรือ รายรับรวมทั้งเดือน ทั้งปี ที่เราต้องการคือเท่าไหร่
 8. สวัสดิการอะไร ที่เราจำเป็นต้องใช้ หรืออยากได้
 9. เพื่อนร่วมงานต้องการให้เป็นแบบไหน
 10. การเดินทางจากที่พักของเราไปที่ทำงานอยากให้เป็นแบบไหน
 11. วันทำงานที่ต้องการคือเท่าไหร่ หรือ ต้องทำงานวันเสาร์ หรือ ไม่อยากให้มีวันเสาร์
 12. วันหยุดของบริษัทฯ เป็นอย่างไร
 13. สภาพแวดล้อมของสถานที่ตั้งบริษัทเป็นอย่างไร
 14. ค่าครองชีพของสถานที่ที่ใกล้กับบริษัทเป็นอย่างไร

 

R = Reality สภาพความเป็นจริง หรือ ปัจจุบันเป็นอย่างไร ไม่ว่าจะเป็นตัวเราเอง ตลาดแรงงาน สภาพเศรษฐกิจและสังคม เพื่อจะได้วางกลยุทธ์ในการหางานและจะได้รู้ว่าเราควรจะเรียกค่าตัวหรือค่าจ้างเท่าไหร่ให้เหมาะสม

 

 1. เรามีคุณสมบัติอะไร เช่น วุฒิการศึกษา ความรู้ ความสามารถ ทักษะต่าง ๆ มีอะไรบ้าง
 2. รูปร่างทางกายภาพของเราเป็นอย่างไร มีความเหมาะสมกับตำแหน่งงาน หรือ เนื้องานที่เราจะไปสมัครไหม
 3. ตลาดแรงงานเป็นอย่างไร คนหางานมากกว่ากัน หรือ งานมีความต้องการคนมากกว่ากัน
 4. ตําแหน่งงานว่างที่ไปสมัคร เป็นที่สนใจของคนหางานไหม หรือ ไม่มีคู่แข่ง
 5. บริษัทที่เราไปสมัครเป็นบริษัทสัญชาติอะไร เช่น ญี่ปุ่น เกาหลี จีน ยุโรป อเมริกัน คนไทย หรือ ผสม
 6. เป็นอุตสาหรรมอะไร เป็นบริษัทใหญ่ หรือ เล็ก เป็น สำนักงานใหญ่ หรือ เป็นบริษัทข้ามชาติเข้ามาเปิดสาขา
 7. สภาพเศรษฐกิจโดยรวมเป็นอย่างไร อุปสงค์อุปทานของตลาดในบริษัทที่เราไปสมัครเป็นอย่างไร
 8. นโยบายการเมืองเป็นอย่างไร สังคมอยู่เย็นเป็นสุข หรือ มีปัญหาทางด้านการเมือง

 

O = Options ทางเลือก จากนั้นก็วางทางเลือกไว้หลาย ๆ บริษัท ว่าเราจะหว่านรีซูเม่ของเราไปที่ไหนบ้าง

 

W = What’s next สิ่งที่วางแผนจะทำต่อไป ว่าหลังจากเค้าตอบรับให้ไปสัมภาษณ์แล้วเราควรจะเตรียมตัวอย่างไร ต้องขายตัวเองอย่างไรเพื่อให้เค้าซื้อเรา ข้อมูลต่าง ๆ ของ บริษัทที่เราสมัครก็ควรจะหาเตรียมไว้ และซ้อมการสัมภาษณ์ไว้เนือง ๆ ให้ตัวเราพร้อมที่สุดที่จะได้ลงแข่งในเวทีที่ต้องการหาคนมาเหมาะสมกับงานนั้น ๆ

 

 •