Being Sick of Work

ไม่ใช่ทุกคนที่จะตระหนักได้เวลาที่พอใจหรือไม่พอใจกับงานปัจจุบัน เพราะว่าหลายๆคน พวกเขาเพียงต้องการแต่มีงานทำ รายได้ที่มั่นคง ก็เพียงพอแล้ว พวกเขาไม่สนใจว่าพวกเขาจะรักงานนี้จริงๆหรือไม่ อย่างไรก็ตาม หากคุณไม่ตระหนักถึงสัญญาณที่บ่งบอกว่ารู้สึกเหนื่อยกับงานที่ทำในเร็ววัน วันหนึ่งคุณจะได้รับผลกระทบ ดังนั้น อะไรคือสัญญาณที่บ่งบอกว่าคุณเริ่มเหนื่อยล้าจากการทำงาน? จะตระหนักถึงมันได้อย่างไร? และจะก้าวผ่านมันไปได้อย่างไร?

สร้างข้ออ้างเมื่อส่งงานไม่ตรงตามเวลา
คุณไม่ต้องการที่จะพยายามหรือทำงานให้เสร็จตรงตามเวลา คุณจะมีข้ออ้างเสมอเวลาทำงานช้า แม้ว่าคุณจะมีความสามารถและมีเวลามากพอที่จะทำงานให้เสร็จตรงเวลาก็ตาม เมื่อถูกตักเตือนหรือถูกเร่งงานโดยเจ้านาย คุณก็จะหาข้ออ้างที่ไม่น่าเชื่อมาอธิบายเหตุผลของการส่งงานช้า ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำเช่นนั้น มันหมายถึงว่าคุณเริ่มแสดงสัญญาณของความเหนื่อยล้าจากการทำงานแล้ว

มองไปที่นาฬิกาตลอดเวลา
คุณไปทำงานเพื่อเหตุผลเดียวคือคงสภาพความเป็นพนักงานโรงงาาน, บริษัทเอาไว้ คุณห่างไกลจากการมีความรู้สึกในการทำงานและจ้องมองแต่นาฬิกาตลอดเวลา คุณรู้สึกว่าทำไมเวลาช่างผ่านไปช้าเหลือเกิน ทำไมวันนี้ถึงยาวนานอย่างนี้ คุณไม่อยู่นิ่ง เล่นอินเทอร์เน็ต อ่านหนังสือพิมพ์และพูดคุยกับเพื่อนร่วมงาน เป็นต้น เพื่อฆ่าเวลา คุณมักรู้สึกอยากกลับบ้านก่อนเวลาและไม่เดือดร้อนกับงานหลายๆสิ่งที่ยังทำไม่เสร็จ

ไม่ต้องการที่จะช่วยผู้อื่น
เมื่อเพื่อนร่วมงานต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับงาน คุณรู้สึกรำคาญและไม่ต้องการที่จะช่วยเหลือพวกเขา แม้ว่าคุณจะสามารถช่วยพวกเขาได้ก็ตาม เวลาที่บริษัท คุณก็ใช้ไปกับเรื่องส่วนตัวหรือให้ความสำคัญกับหน้าที่ง่ายๆ คุณไม่ต้องการที่จะสื่อสารกรือช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆ เมื่อพวกเขาต้องการ ในกรณีที่คุณช่วยพวกเขา มันก็เป็นเพียงเรื่องที่เคยชิน ไม่ใช่เกิดจากความกระตือรือร้น

มีการเตรียมตัวสำหรับการเปลี่ยนงานตลอดเวลา
คุณท่องไปในอินเทอร์เน็ตตลอดเวลาเพื่อหางานและตระเตรียมเรซูเม่สำหรับงานใหม่ถ้ามีโอกาสเข้ามา คุณรู้สึกมีความสุขที่ได้รับโทรศัพท์หรืออีเมล์เชิญชวนไปสัมภาษณ์หรือแนะนำงาน คุณหวังว่าคุณจะสามารถหางานที่ดีกว่าในปัจจุบันด้วยระดับเงินเดือนที่สูงกว่าและจะมีสวัสดิการที่มากกว่า ขณะเดียวกัน คุณก็ไม่เคารพและไม่สนใจในสิ่งที่คุณทำในที่ทำงานปัจจุบันอีกด้วย

หาเหตุผลที่จะหลีกเลี่ยง
เมื่อได้รับหน้าที่ใหม่ๆหรือเมื่อคุณต้องเข้าร่วมทำงานกับทีมใหม่ คุณมักจะหาข้ออ้างเพื่อจะหลีกเลี่ยงในการเข้าร่วมตลอดเวลา คุณพบว่าคุณไม่สนใจในงาน ไม่อยากจะใช้ความพยายามและความสามารถในการทำงานปัจจุบันอีกแล้ว

รู้สึกเบื่อหน่าย
คุณไม่สนใจในสิ่งที่ทำอยู่ ในทางตรงกันข้าม คุณรู้สึกแย่และเครียดตลอดเวลา คุณไม่รู้ว่าจุดประสงค์ของการทำงานเพื่ออะไร? มันจะนำสิ่งใดมาให้คุณ? คุณทำงานเหมือนเครื่องจักรที่ไม่มีการคำนึงถึงความรู้สึก คุณรู้แค่ว่าต้องทำงานต่อไป จากนั้นก็กลับบ้าน เพราะว่าทัศนคติในการทำงานเหล่านี้ทำให้คุณรู้วึกเบื่อหน่าย หลังจากนั้นคุณจะค่อยๆสูญเสียแรงบันดาลใจในการทำงานไป นี่เป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าคุณเริ่มที่จะรู้สึกแย่กับงานปัจจุบัน

ถ้าคุณมีสัญญาณตามข้างต้น คุณควรมองตัวเองกลับไปอย่างจริงจัง อย่าปล่อยให้อะไรผ่านเลยไป เมื่อถึงขึ้นที่ความเบื่อหน่ายจากงานผูกมัดคุณ จะเป็นการยากที่จะก้าวข้ามมันไปได้ ดังนั้น เพื่อที่จะไม่ตกไปอยู่ในสถานการณ์เช่นนั้น ควรหาหนทางเพื่อที่จะปรับตัวใหม่และควรทำงานด้วยความสนใจอยู่เสมอ

  •