ทีม

1. มีเป้าหมายเดียวกัน
นี่เป็นกฎข้อแรก ถ้าหากไม่มีเป้าหมายเดียวกันแล้วนั้น ทีมก็จะไม่เป็นทีมอีกต่อไป การที่แต่ละคนมีเป้าหมายที่แตกต่างกันไป มันจะส่งผลให้ผลลัพธ์ของทีมในบางครั้งแย่กว่าผลลัพธ์ส่วนบุคคล นั่นก็เพราะว่าความขัดแย้งและผลประโยชน์ส่วนบุคคล คำว่า "ทีม"ในภาษาอังกฤษหมายถึงทุกคนร่วมกัน สำเร็จมากขึ้น เพื่อที่จะทำมันนั้น เป้าหมายของทีมจะต้องสูงกว่าเป้าหมายส่วนบุคคล ความสำเร็จของทีมจะต้องสูงกว่าความสำเร็จส่วนบุคคล อีกทั้งสมาชิกทุกๆคนเมื่อร่วมกันทำงานในกลุ่ม จะต้องพยายาม มานะบากบั่นไปที่จุดหมายเดียวกัน ทีมถึงจะหล่อหลอมเข้ารวมกันได้ อีกทั้งทีมควรที่จะเป็นที่สุด เนื่องจากจุดหมายเดียวกันนั่นเอง

2. เชื่อใจกันและกัน
สมาชิกแต่ละคนที่จะไว้วางใจซึ่งกันและกันในการทำงานเพื่อที่จะไปให้ถึงเป้าหมายด้วยกัน ถึงแม้ว่าพวกเค้าจะยอดเยี่ยมแค่ไหนก็ตาม โดยถ้าสมาชิกแต่ละคนสามารถที่จะทำงานได้ด้วยตนเอง ในผลลัพธ์เดียวกันนั้นคุณจะได้งานที่ดีกว่าจากการทำงานเป็นทีม ซึ่งจะประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายมากกว่า เป็นต้น เพราะว่าการทำงานเป็นทีมนั้นเป็นการร่วมมือกันด้วยพลังของสมาชิก มีความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน ผลลัพธ์จากการทำงานเป็นทีมนั้นก็จะ "สมบูรณ์แบบ" ความสามัคคีจะสร้างพลัง มากกว่านั้น ความสามัคคีจะมาจากความคิดที่ว่า พวกเขาไม่สามารถที่จะแยกจากกันได้ มันจะช่วยให้สามัคคีกันมากขึ้น โดยมันเป็นกุญแจในการแก้ไขความแตกต่างและความขัดแย้ง ซึ่งเป็นปัญหาที่เคยเกิดขึ้นระหว่างกระบวนการการทำงาน อีกทั้งมันยังเป็นเหตุผลหลักในการนำไปสู่ความล้มเหลวของทีมอีกด้วย

3.ผู้นำที่ยอดเยี่ยม
ผู้นำที่ยอดเยี่ยมนั้นคือบุคคลที่สามารถทำให้ทีมของเขาสุดยอด ไม่ใช่ทีมที่โดดเด่นที่สุด บุคคลเหล่านี้อาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องยอดเยี่ยมที่สุด ถ้าหากคุณพิจารณาในแต่ละด้านแล้ว แต่บุคคลเหล่านี้กลับมีความสามารถในการเป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยม ถ้าคุณพิจารณาในด้านที่ถูกต้อง มากกว่านั้น ในสถานการณ์ที่พวกเขาจะต้องเป็นคนที่ยอดเยี่ยม พวกเขาก็ยังคงเคารพในกฎข้อแรกเสมอ นั่นก็คือพวกเขาจะต้องพาทีมไปสู่จุดสูงสุดให้ได้ ซึ่งทีมก็ยังเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด อีกทั้งพวกเขาก็ยังเป็นหนึ่งในสมาชิกในทีมอีกด้วยด้วย ดังนั้นความสำเร็จของพวกเขาก็คือความสำเร็จของทีม มันไม่ใช่ความโดดเด่นหรือพรสวรรค์ที่แตกต่าง แน่นอนว่าทีมและสมาชิกแต่ละคนนั้นมีความสำคัญที่เท่าเทียมกัน แต่ถ้าหากขาดผู้นำที่ดีไปแล้ว มันก็เหมือนขาดส่วนที่สำคัญที่สุดไป องค์ประกอบต่างๆก็จะไม่สมบูรณ์

4. ความเคารพ
นี่เป็นสิ่งสำคัญที่จำเป็นอย่างมากในสภาพแวดล้อมการทำงาน และมันกลายมาเป็นส่วนที่สำคัญเมื่อทำงานเป็นทีม หากไม่มีความเคารพแล้วนั้น ทุกๆสิ่งจะดูแย่และไม่สามารถควบคุมได้ จะเป็นอย่างไรถ้าทุกคนคิดว่าพวกเขาถูกต้องและการร่วมในพิจารณาสิ่งต่างๆกับคู่ค้านั้นไม่สำคัญ ทุกอีโก้จะถูกปฏิเสธเพื่อคู่ค้า คุณเคารพคู่ค้า ซึ่งจะอยู่ในฐานของความสมบูรณ์แบบและประสิทธิภาพในการร่วมมือ มากกว่านั้น ทุกๆคนต่างก็ต้องการที่จะเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับ เป็นผู้ที่ได้รับความเคารพ สิ่งเหล่านี้จะมาจริงๆก็ต่อเมื่อมีความเคารพในแนวทางของทีม

  •