นักขายผู้ประสบความสำเร็จ

เชื่อว่า เราทุกคนก็ล้วนอยากทำงานหรืออาชีพที่ให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่ากับแรงงานและความคิดที่แลกไป ซึ่งผลตอบแทนที่ว่านี้ อาจเป็นได้ทั้งผลตอบแทนในรูปของตัวเงินหรือรูปแบบอื่นๆ เช่น สวัสดิการ วันหยุด วันลา เป็นต้น

แต่ทว่า อาชีพทั่วไปในปัจจุบันนี้ก็ให้ผลตอบแทนต่างๆแก่พนักงานหรือลูกจ้างคล้ายๆกันไปหมด ไม่ว่าจะในเรื่องของเงินเดือน เวลาการทำงาน หรือการเลื่อนตำแหน่ง เป็นต้น อย่างไรก็ดี ก็มีหนึ่งธุรกิจที่กำลังมาแรง และสามารถให้ผลตอบแทนที่แตกต่างและมากกว่าแก่สมาชิกเครือข่ายของธุรกิจได้ นั่นก็คือ ธุรกิจขายตรง ดังนั้น เรามาดูกันเลยว่า

ผลตอบแทน 4 ข้อ ที่ธุรกิจขายตรงให้ในสิ่งที่อาชีพหรืองานทั่วไปให้ไม่ได้ มีอะไรบ้าง

1. เวลาการทำงาน

สมาชิกเครือข่ายของธุรกิจขายตรงไม่จำเป็นต้องตื่นนอนแต่เช้าไปทำงาน ไม่ต้องทำงานเป็นกะ หรือทำงานขั้นต่ำวันละ 8 ชั่วโมง สัปดาห์ละ 5-6 วัน สมาชิกมีอิสระ สามารถจัดเวลาการทำงานของตัวเองได้ โดยสามารถทำธุรกิจขายตรงเป็นอาชีพหลัก หรือทำเป็นอาชีพเสริมเมื่อว่างจากงานหลักก็ได้ ดังนั้น สมาชิกจึงมีเวลาว่างอยู่กับครอบครัว มีสุขภาพอนามัยที่ดีจากการออกกำลังกายและพักผ่อนอย่างเพียงพอ

2. สถานที่ทำงาน

โดยปกติของการทำงานทั่วไปนั้น พนักงานล้วนต้องทำงานอยู่กับที่ ไม่ว่าจะในห้าง ร้าน หรือออฟฟิศ ที่ซึ่งเต็มไปด้วยบรรยากาศการทำงานเดิมๆอยู่ ทุกวี่ทุกวัน ต่างจากการร่วมธุรกิจขายตรงที่ซึ่งสมาชิกเครือข่ายมีอิสระในการเลือกสถานที่ทำงานเสนอขายสินค้าได้ด้วยตัวเอง และสามารถเปลี่ยนสถานที่ไปได้เรื่อยๆ ไม่จำต้องทนอยู่กับสถานที่และสภาพการทำงานเดิมๆ อันเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ก่อให้เกิดภาวะเครียดและหดหู่จากการทำงานได้

3. ผลตอบแทน

ส่วนมากแล้ว การทำงานทั่วไปจะให้ผลตอบแทนแก่พนักงานหรือลูกจ้างเป็นรายวัน หรือรายเดือน คือ จ่ายวันละ 300 บาท หรือเดือนละ 15,000 บาท ก็ว่ากันไป ขยันน้อยขยันมากก็ได้ค่าจ้างตามที่ตกลงกันไว้ตั้งแต่แรกก่อนเริ่มงาน ซึ่งต่างจากสมาชิกเครือข่ายของธุรกิจขายตรง เพราะผลตอบแทนที่ได้รับไม่มีจำกัด ไม่มีเพดานรายได้ ทำน้อยได้น้อย ทำมากได้มาก คนขยันมากก็กอบโกยรายได้กันเป็นกอบเป็นกำเลยก็มี

4. ความก้าวหน้าและการเลื่อนตำแหน่ง

การทำงานในระบบบริษัทหรือองค์กรโดยทั่วไป ตำแหน่งที่พนักงานได้รับจะขึ้นอยู่กับความสามารถของตัวพนักงานเอง ความสามารถของสมาชิกในแผนกเดียวกันเพื่อเปรียบเทียบ และมีตำแหน่งงานว่างเพื่อรองรับหรือไม่ แปลว่า

 

การที่จะได้ก้าวเลื่อนตำแหน่งขึ้นมาแต่ละขั้นนั้นจำเป็นต้องแข่งกับคนอื่นด้วย หากเราทำดีแล้วแต่มีคนอื่นที่ทำดีกว่า เราก็อด ในทางตรงกันข้าม ในธุรกิจขายตรง สมาชิกเครือข่ายไม่ต้องแข่งขัน แก่งแย่งกับคนอื่น เพียงแต่แข่งกับตัวเอง ทำยอดให้ได้ตามเป้า เพียงเท่านี้ก็ได้ก้าวเลื่อนขั้นแล้ว เพราะตำแหน่งงานในธุรกิจขายตรงไม่ได้มีจำกัดเช่น การทำงานในบริษัททั่วไป

 

ทั้งนี้ งานทุกงาน อาชีพทุกอาชีพล้วนแล้วแต่มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณและความเหมาะสมของแต่ละบุคคล ซึ่งก่อนที่จะเข้าไปร่วมงานหรือร่วมธุรกิจกับบริษัทใดก็ตาม อย่าลืมศึกษาประวัติความเป็นมาและแผนธุรกิจของบริษัทนั้นๆให้ดีก่อนด้วยนะคะ

 

  •