รูปการทำงานในโรงงาน

หากเราติดตามข่าวสารแวดวงของตลาดแรงงานจะเห็นได้ว่าช่วงนี้มีการประกาศเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทักษะฝีมือของแรงงาน จาก กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน คือ พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 เป็นอีกหนึ่งความพยายามของภาครัฐที่จะปิดช่องโหว่ กำจัดจุดอ่อนปัญหาช่างไฟฟ้าไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งมีผลบังคับใช้ใน ๒๖ ตุลาคม ๕๙ ซึ่งต้องมีการทดสอบและวัดระดับความรู้ความสามารถของช่างผู้ปฏิบัติงาน จะเห็นได้ว่าเป็นอีกหนึ่งความพยายามที่ต้องการจะยกระดับฝีมือของแรงงานในบ้านเรา รวมถึงการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างแท้จริง

 

การหางานโรงงานในปัจจุบันก็สอดคล้องเป็นไปในแนวทางเดียวกับกระทรวงแรงงานที่ภาคอุตสาหกรรมโรงงานต้องการพนักงานระดับช่างเทคนิคที่จบการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ทั้ง ป.ว.ช. และ ป.ว.ส. เพื่อเข้าทำงานในตำแหน่งช่างเทคนิคหรือผู้เชี่ยวชาญด้านช่าง เหตุผลที่ตลาดแรงงานขาดกลุ่มช่างเทคนิคก็เพราะ สังคมและสภาพแวดล้อมในปัจจุบันเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีการศึกษาที่กว้างขึ้น มีทุนการศึกษามากมายที่เตรียมให้กับทุกคน ทำให้คนส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปเพื่อจบปริญญาตรีในสาขาที่ต้องการ เมื่อคนส่วนใหญ่ต้องการจบปริญญาตรีกันทุกคน พอจบมาก็คาดหวังจะได้งานทำและรับค่าจ้างในตำแหน่งงานระดับปริญญาตรีไม่ว่าจะหางานในโรงงานหรือที่อื่น ๆ

 

ในความเป็นจริงแล้วเราสามารถสร้างเส้นทางอาชีพของเราเองได้โดยไม่ต้องพึ่งกระแสสังคม การเข้าไปเรียนช่าง ปวช หรือ ปวส นั้นกลับกลายเป็นโอกาสในสมัยปัจจุบัน เนื่องด้วยการขาดแคลนแรงงาน หากแม้นเราจบ ปวช หรือ ปวส เราสามารถเลือกที่จะมาทำงานเก็บเงิน ส่งเสียทางบ้าน สร้างครอบครัวและฐานะของตนเอง จากนั้นก็ไปเรียนต่อระดับปริญญาตรีในช่วงวันเสาร์อาทิตย์ พอจบปริญญาตรี จะทำให้เรายิ่งได้เปรียบคนที่จบตรง ได้เปรียบอย่างไรเหตุผลเพราะเรามีประสบการณ์ในการทำงานโรงงานจริง ได้เรียนรู้วิถีของคนทำงานจริง ทำให้เราเข้าใจศักยภาพของความรู้ความสามารถที่องค์กร หรือ บริษัทต้องการ ทำให้เราสามารถขายสิ่งนั้นได้ตรงตามที่เค้าต้องการนั่นเอง โดยเฉพาะถ้าเราได้ผ่านการทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่บริษัทกำหนดไว้ ได้รางวัล ได้ร่วมทำโครงการใหญ่ ๆ จะถือว่าเป็นคุณสมบัติที่ได้เปรียบเหนือคู่แข่งอย่างแน่นอน

 

แต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องทำความเข้าใจก็คือ ค่าจ้างหรือเงินเดือนของช่วงเทคนิคนั้นย่อมไม่แพงหรือได้รับมากมายเท่าวิศวกร แต่ถ้าเราคิดให้ดีอีกที คือเราใช้เวลาเสาร์อาทิตย์ไปเรียนต่อเราจะได้ประโยชน์สองต่อ คือได้ประสบการณ์และได้รับค่าจ้างด้วย พอจบปริญญาตรีเราก็ไปสมัครงานในตำแหน่งวิศกรได้อย่างง่ายดาย

 

ดังนั้นหางานโรงงานถ้าจะถามว่ายากไหม คือ ไม่เลยสำหรับช่างเทคนิคที่มีความรู้ความสามารถและถ้าจะให้ได้รับค่าแรงที่เพิ่มขึ้นควรที่จะไปทดสอบฝีมือแรงงาน

  •