เราพบ 8 งานที่ตรงกับการค้นหาของคุณ: ประเภทของงาน - "การประกันคุณภาพ (QA) / การควบคุมคุณภาพ (QC)"

QA Staff(JLPT N2 / Jewelry Manufacturing)

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd. - กรุงเทพมหานคร

ต่อรองได้ | มีประสบการณ์ (Non-manager)
03/01/2022

Quality Manager (Automotive Parts)

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd. - ฉะเชิงเทรา

ต่อรองได้ | ผู้จัดการ
02/01/2022

QA&QC Engineer (Automotive Parts)

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd. - ระยอง

ต่อรองได้ | นักเทคนิค / วิศวกร
26/12/2021

QMS/QMR Supervisor or Assistant Manager (Expandable plastics and products)

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd. - ระยอง

ต่อรองได้ | หัวหน้าทีม / หัวหน้างาน
13/12/2021

Production/Quality Support Staff (JLPT N3up)

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd. - สมุทรปราการ

ต่อรองได้ | มีประสบการณ์ (Non-manager)
05/12/2021

แก้ไขการค้นหางานนี้

-