เราพบ 9 งานที่ตรงกับการค้นหาของคุณ: ประเภทของงาน - "ทรัพยากรบุคคล"

GA & HR Assistant Manager (Metal Working Company / 304 I.P)

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd. - ปราจีนบุรี

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.

ต่อรองได้ | มีประสบการณ์ (Non-manager)

- Safety and Health management.
- General work of Human resources department.
* Salary: 35,000THB (Depend on experience).
* Others:
- Working day : Mon to Fri (Alternate Saturday working).
- Working time: 8:00 to 17:00.
- Bonus and increase salary 1time/year.
- Social security, Medical insurance, Meal fee, Housing fee.

เสมียน / ธุรการ, ทรัพยากรบุคคล

General Affair Human resource Administration manager Administration & HR HR Manager

29/01/2018

HR Development Assistant Manager (Japanese manufacturing)

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd. - พระนครศรีอยุธยา

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.

ต่อรองได้ | ผู้จัดการ

- Being responsible for and handling HR Training & Development Planning Budgeting also related Administration tasks.
- Being responsible for executing the entire training process, needs assessment, development and/or outsourcing of training program including content, delivering of training program and evaluation of the...

เสมียน / ธุรการ, ทรัพยากรบุคคล, กฎหมาย

English Lawyer Human resource

29/01/2018

HR Assistant Manager(Japanese manufacturing)

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd. - พระนครศรีอยุธยา

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.

ต่อรองได้ | ผู้จัดการ

- To support and develop HR Administration job process (HRM system)
- To control salary calculation, benefits payment, bonus and tax.
- To support Salary, Bonus, Benefits & Allowance survey & bench mark.
* Salary: 50K (depend on experience).
* Others:
- Working Day / Time: Mon to Fri / 08:00-17:00.
- Social security, B...

ทรัพยากรบุคคล, กฎหมาย, ผู้บริหารระดับสูง

English Management Lawyer Human resource

29/01/2018

HR (Man power) Assistant Manager

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd. - พระนครศรีอยุธยา

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.

ต่อรองได้ | ผู้จัดการ

- Manpower control & Recruitment Annual Plan
- J1 up to recruitment (New Graduate & Experience)
- Operator Recruitment
- New Employee Orientation
- Operator Probation Extension & Pass Probation Examination
- Handicapped Employment management
* Salary: 50K (depend on experience).
* Others:
- Working Day / Time: Mon to F...

ทรัพยากรบุคคล, กฎหมาย, ผู้บริหารระดับสูง

English Management Lawyer Human resource

29/01/2018

HR Chief Staff (Japanese Manufacturing)

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd. - นครราชสีมา

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.

ต่อรองได้ | มีประสบการณ์ (Non-manager)

- Recruitment (new graduate recruitment & experienced recruitment).
* Salary: 30,000 THB -40,000 THB (Depend on experience).
* Others:
- Working Day / Time Mon to Fri / 08:00-17:00.
- Social security, Bonus, Salary raise, Annual leave, Medical Insurance.

ทรัพยากรบุคคล

Human resource HR Admin

29/01/2018

Assistant HR Manager (Press/Mold Parts Manufacturing)

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd. - พระนครศรีอยุธยา

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.

ต่อรองได้ | มีประสบการณ์ (Non-manager)

- Make calculate daily and monthly salary of employees for twice per month.
- Training employee Orientation and keep of documentation to the Skill Development Center and corporate training records.
- Other work related to HR work and According to the assigned supervisor.
* Salary: 60,000THB (Depend on skills and experi...

เสมียน / ธุรการ, ทรัพยากรบุคคล

Assistant Assistant manager HR Assistant

24/01/2018

Recruitment Consultant

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd. - กรุงเทพมหานคร

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.

ต่อรองได้ | มีประสบการณ์ (Non-manager)

- All duties related to recruitment.
- Confirmation of candidate's resumes and job history, contacting candidates, pre-interview with candidates.
- Introducing candidates to our clients.
* Salary: 20,000 - 30,000 THB (Depend on experience).

การให้คำปรึกษา, ทรัพยากรบุคคล, ภาษาญี่ปุ่น

ภาษาญี่ปุ่น English Recruitment Human resource Consultant Administration & HR กรุงเทพมหานคร

10/01/2018

พนักงานฝ่ายบุคคลทั่วไป ( ผลิตกาวอุตส่าหกรรมและเครื่องซีส)

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd. - ชลบุรี

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.

ต่อรองได้ | ไม่มีประสบการณ์

* งานจัดซื้อทั่วไป
- ติดต่อผู้ขายเพื่อขอใบเสนอราคา
- ออกเอกสารสั่งซื้อตามที่แต่ละแผนกส่งใบขอซื้อ
- รับสินค้าตามใบสั่งซื้อ
- บันทึกรับสินค้าในระบบ
- ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องให้แผนกบัญชีเพื่อตรวจสอบ
* านสำนักงานทั่วไป
- ต้อนรับผู้ที่มาติดต่องานภายในบริษัท
อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
* Salary: 14,000THB
* Oth...

เสมียน / ธุรการ, ทรัพยากรบุคคล, รายการระดับ / การฝึกงาน

Administrative New graduate General Affair Human resource

25/12/2017

GA & HR Supervisor (Industrial Adhesives and Seal Maker)

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd. - ชลบุรี

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.

ต่อรองได้ | หัวหน้าทีม / หัวหน้างาน

* Human Resource jobs:
- Recruitment work.
- Orientation a new employee.
- Employee's records control.
- Prepare daily and monthly report of attendant and leave record.
- Prepare overtime report.
- Contact with Social Security Department.
- Contact Skill Development Department.
- Contact the related government sectors ...

เสมียน / ธุรการ, ทรัพยากรบุคคล

English General Affair Human resource

25/12/2017

แก้ไขการค้นหางานนี้

-