เราพบ 2 งานที่ตรงกับการค้นหาของคุณ: ประเภทของงาน - "Expatriate/ Foreigner"

Sea Freight Manager

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd. - กรุงเทพมหานคร

ต่อรองได้ | ผู้จัดการ

20/01/2017

Account & BOI Officer (Import/Export)

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd. - กรุงเทพมหานคร

ต่อรองได้ | มีประสบการณ์ (Non-manager)

13/01/2017

แก้ไขการค้นหางานนี้

-