เราพบ 2 งานที่ตรงกับการค้นหาของคุณ: ประเภทของงาน - "Expatriate/ Foreigner"

Sales (Hydraulic Cylinder for Mold)

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd. - ชลบุรี

ต่อรองได้ | มีประสบการณ์ (Non-manager)
12/11/2019

Sales for Farang (Japanese Manufacture / Linear Shaft)

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd. - กรุงเทพมหานคร

ต่อรองได้ | ไม่มีประสบการณ์
20/09/2019

แก้ไขการค้นหางานนี้

-