เราพบ 8 งานที่ตรงกับการค้นหาของคุณ: ประเภทของงาน - "บัญชี / การเงิน / ตรวจสอบบัญชี" | สถานที่ "ชลบุรี"

Accounting Supervisor

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd. - ชลบุรี

ต่อรองได้ | หัวหน้าทีม / หัวหน้างาน
13/06/2024

บัญชี (ยินดีรับเด็กจบใหม่)

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd. - ชลบุรี

ต่อรองได้ | มีประสบการณ์ (Non-manager)
10/06/2024

พนักงานบัญชี (ศรีราชา)

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd. - ชลบุรี

ต่อรองได้ | มีประสบการณ์ (Non-manager)
09/05/2024

Sales Assistant (New graduates /Welding Division)

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd. - ชลบุรี

ต่อรองได้ | มีประสบการณ์ (Non-manager)
08/05/2024

Accounting Assistant Manager (Automotive parts manufacture)

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd. - ชลบุรี

ต่อรองได้ | มีประสบการณ์ (Non-manager)
24/04/2024

Senior Account (JLPT N3up / Japanese manufacturing)

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd. - ชลบุรี

ต่อรองได้ | มีประสบการณ์ (Non-manager)
22/04/2024

Account manager (Logistics company)

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd. - ชลบุรี

ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน | ผู้จัดการ
21/04/2024

แก้ไขการค้นหางานนี้

-


สาระที่ต้องรู้ก่อน หางานบัญชี

รูปสิ่งที่ควรรู้ไว้ ก่อนที่จะเริ่มหา และสมัครงานบัญชี

บทความนี้ได้รวบรวมสาระเกี่ยวกับการบัญชี งานบัญชี ไว้ครบถ้วน สำหรับน้องๆ พี่ๆ เพื่อนๆ ที่สนใจ หางานบัญชี หรือกำลังศึกษาทางด้านบัญชี ด้วยความหวังทีอยากจบออกมาเป็นนักบัญชีมืออาชีพ เรียกได้ว่าอ่านจบแล้ว คุณจะได้เห็น และเข้าใจภาพรวมทั้งหมดเกี่ยวกับสายอาชีพนี้กันเลยทีเดียว ก่อนที่จะลงลึกในรายละเอียดเรื่อง งาน นักบัญชี เราไปเริ่มกันที่ การบัญชี กันก่อนครับ ว่ามีความมายว่าอะไร มีประโยชน์อย่างไรบ้า

การบัญชี (Accounting)

การบัญชี หรือ ที่เราได้ยินกันจนคุ้นหูว่า Accounting นั้น ทาง The Institute of Certified Accountants and Auditor of Thailand: ICAAT หรือสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชี (ส.บ.ช) ได้ให้คำจำกัดความ การบัญชี (Accounting) ไว้ว่า เป็น

รูปเครื่องมือในการทำงานของนักบัญชี

ศิลปะของการเก็บรวบรวม บันทึก จำแนก และทำสรุปข้อมูลอันเกี่ยวกับเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจในรูปตัวเงิน ผลงานขั้นสุดท้ายของการบัญชีก็คือการให้ข้อมูลทางการเงิน ซึ่งเป็นประโยชน์แก่บุคคลหลายฝ่าย และผู้ที่สนใจในกิจกรรมของกิจการ

วิกิพีเดีย สรุปถึงประโยชน์ของการทำบัญชี ไว้เป็นข้อๆ อย่างน่าสนใจ ผมขอยกมาเสริมเพื่อชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ของการทำบัญชีที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ดังนี้

ประโยชน์ของการทำบัญชี

 1. การบัญชีช่วยบันทึกเหตุการณ์ทางการค้าทีเกิดขึ้น
 2. การบัญชีช่วยให้เจ้าของกิจการต่างๆ ได้รู้ว่า ณ ช่วงเวลาหนึ่งๆ กิจการของตน มีสินทรัพย์ และหนี้สิน เหลืออยู่ในจำนวนเท่าไร
 3. เมื่อทราบถึงข้อมูลที่แน่นอนของธุรกิจตอนเองแล้ว ทำให้เจ้าของกิจการสามารถนำข้อมูลเหล่านี้มาเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการตัดสินใจ ในการกำหนดทิศทาง และประกอบกิจการต่อไป
 4. การบัญชีช่วยในเรื่องของการป้องกันการทุจริตและการสูญหายของสินทรัพย์
 5. การบัญชีช่วยให้เป็นไปตามข้อบังคับของกฎหมาย
 6. การบัญชีเป็นเครื่องมือนำมาใช้ในการคำนวณภาษีที่จะต้องจ่ายแก่รัฐ

รูปป้าย Accounting

จะเห็นว่าการบัญชีนั้นมีความสำคัญ เพราะว่ามีประโยชน์ต่อองค์กร ห้างร้าน หรือบริษัท โดยเฉพาะต่อผู้บริหาร หรือเจ้าของกิจการ จะได้รู้ว่าธุรกิจที่ทำอยู่นั้น มีทิศทางไปทางไหนขึ้นหรือลง หรือทรงๆ มีสินทรัพย์ มีหนี้สิน เพิ่มขึ้นหรือลดลง มีกำไรหรือขาดทุนอย่างไร เราได้เห็นถึงประโยชน์เรื่องการทำบัญชีกันไปแล้ว ต่อไปเราไปดูเรื่องที่ยังมีความสับสนอยู่มากเรื่องบัญชี

การบัญชี VS การทำบัญชี เหมือน หรือต่าง?

การทำบัญชี หรือที่ภาษาฝรั่งเรียกว่า Book Keeping นั้น คืองานรายวันในการจดบันทึกข้อมูลทางเงิน และรวบรวมไว้ ประจำวัน ซึ่งการทำบัญชีนี้ ไม่ใช่สิ่งเดียวกันกับ การบัญชี หรือ Accounting ครับ แต่เป็นเพียงงานส่วนหนึ่ง ของการบัญชีนั่นเอง ส่วนผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบัญชีเราเรียกว่า นักบัญชี หรือ Accountants

ผู้ตรวจสอบบัญชี (Auditor)

ได้กล่าวถึง ผู้ทำบัญชี (Accountant) ไปแล้ว จะไม่กล่าวถึงผู้ปฏิบัติงานบัญชีอีกด้านหนึ่ง ก็กระไรอยู่ขอเกริ่นสักเล็กน้อยถึงความหมายของงานผู้ตรวจบัญชีครับ

รูปผู้ตรวจสอบบัญชี

ผู้ตรวจสอบบัญชี (Auditor) คือ ผู้ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี ดูแลควบคุม และให้การรับรองความถูกต้องทางบัญชี ชองทั้งสถานที่ประกอบการเอกชน และองค์กรภาครัฐ นักบัญชี (Accountant) และผู้ตรวจสอบบัญชี (Auditor) จะเป็นคนละคนกัน ทำงานบัญชีคนละด้าน นักบัญชีเป็นคนทำบัญชีให้บริษัทห้างร้าน หรือองค์กรภาครัฐ ส่วนผู้ตรวจสอบบัญชี จะเป็นคนเข้ามาตรวจสอบความถูกต้องของการบัญชีที่ได้ทำไว้

ผู้ที่รู้ตัวว่าอยากทำงานเป็นนักบัญชี วางแผนเรียนคณะตามนี้

เรียนคณะไหนถึงหางานบัญชีได้

 • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (สาขาการบัญชี)
 • คณะเศรษฐศาสตร์ (สาขาการบัญชี)
 • คณะบริหารธุรกิจ (สาขาการบัญชี)
 • คณะสังคมศาสตร์ (สาขาการบัญชี)
 • คณะวิทยาการจัดการ (สาขาวิชาการบัญชีบริหาร)
 • คณะบริหารศาสตร์ (สาขาการบัญชี)

คุณสมบัติที่ดี ที่นักบัญชีควรมี

 1. นักบัญชีเป็นผู้ที่มีความรู้ตื้นลึกหนาบางด้านการเงินของบริษัทที่ตนรับผิดชอบทำบัญชีอยู่ ดังนั้นนักบัญชีจำเป็นที่จะต้องมีจรรยาบรรณ กล่าวคือไม่นำข้อมูลทางการเงินไปเปิดเผยให้คนภายนอกรับรู้
 2. เนื่องจากงานบัญชีเป็นงานเกี่ยวกับการเงิน ดังนั้นนักบัญชีที่ดีควรมีความละเอียดรอบคอบ ไม่อย่างนั้นอาจทำให้บริษัทที่ตนสังกัดเกิดความเสียหายได้
 3. นักบัญชีที่ดีควรมีความรู้ที่เพียงพอ สามารถนำความรู้ที่ได้เล่าเรียนศึกษามาวิเคราะห์งานบัญชี และแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด แม่นยำและถูกต้อง
 4. โดยทั่วไปงานบัญชีจะต้องทำให้เสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด ดังนั้นนักบัญชีที่ดีควรที่จะมีความอดทน มุ่งมันและรับผิดชอบงานในหน้าที่ จนแล้วเสร็จ
 5. นักบัญชีที่ดีควรมีความกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาองค์กร นอกจากนี้ไม่ควรกลัวที่จะแจ้งผู้บริหารให้ทราบเมื่อพบการทุจริตในองค์กร
 6. โลก ณ ปัจจุบันอะไรๆ เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งวิชาการทางการบัญชี ดังนั้นนักบัญชีที่ดีควร พัฒนาตนเอง ใฝ่หาความรู้ใหม่ๆ อย่างสม่ำเสมอ และนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานอย่างเหมาะสม

ประเภทอาชีพของนักบัญชี

 1. การบัญชีสาธารณะ (Public Accounting): คือ นักบัญชีที่ไม่ทำงานเป็นลูกจ้างรับเงินเดือนของธุรกิจใดๆ แต่จะทำงานอิสระ รับจ้างทำบัญชีทั่วไป
 2. การบัญชีส่วนบุคคล (Private Accounting): คือ การรับจ้างทำบัญชีให้แก่ธุรกิจทุกประเภท อันได้แก่กิจการค้าเจ้าของคนเดียว ห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือบริษัทจำกัด ทำหน้าที่ตั้งแต่ลงบันทึกรายการไปจนถึงการวางระบบบัญชี การทำรายงานทางการเงินต่างๆ ตำแหน่งงานก็จะแตกต่างตามความรับผิดชอบ เช่น ผู้อำนวยการบัญชีสมุห์บัญชี ผู้ทำบัญชี
 3. การบัญชีส่วนราชการ (Governmental Accounting): คือ การบันทึกบัญชีของหน่วยราชการที่มีรายการรับเงิน รายจ่ายเหมือนกับห้างร้าน หรือธุรกิจการค้าของเอกชน ต่างกันตรงที่การดำเนินงานของราชการนั้นไม่มุ่งไปที่กำไร การบัญชีส่วนราชการในประเทศไทยมีกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เป็นผู้วางระเบียบและวางระบบทางการบัญชีไว้

คุณสุกัญญา มงคลปัญญาวุธ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สังกัดกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้ให้สัมภาษณ์ไว้น่าสนใจ ถึงเรื่องการเตรียมตัว การขั้นตอนการสอบ การสัมภาษณ์ ท่านใดมีความสนใจทำบัญชีกับภาครัฐเป็นพิเศษ คลิกที่นี่ เพื่อไปอ่านบทสัมภาษณ์การได้เลย

ถึงตรงนี้ หลายท่านคงถึงบางอ้อ เห็นถึงภาพรวมแล้วว่า การบัญชี (Accounting), นักบัญชี (Accounts) นั้นคืออะไร มีหน้าที่รับผิดชอบอะไรบ้าง เห็นภาพมุมกว้างกันครบถ้วนแล้ว ที่เหลือคือ ทำความฝันให้เป็นจริง ถ้าคุณพร้อมแล้ว เราไปหางานบัญชีในเว็บของเรา CareerLink กันได้เลย

อ่านเพิ่มเติม ปิด