เราพบ 4 งานที่ตรงกับการค้นหาของคุณ: ประเภทของงาน - "เสมียน / ธุรการ" | สถานที่ "ชลบุรี"

Interpreter & Sales Assistant ( JLPT N2 up / Automotive parts)

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd. - ชลบุรี

ต่อรองได้ | ไม่มีประสบการณ์

18/09/2018

Secretary (Japanese Support) (JLPT N3)

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd. - ชลบุรี

ต่อรองได้ | มีประสบการณ์ (Non-manager)

26/08/2018

Japanese Interpreter (Manufacturing Fan Motor)

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd. - ชลบุรี

ต่อรองได้ | มีประสบการณ์ (Non-manager)

19/08/2018

Japanese Coordinator (Machine Facility) (JLPT more than N3)

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd. - ชลบุรี

ต่อรองได้ | มีประสบการณ์ (Non-manager)

19/08/2018

แก้ไขการค้นหางานนี้

-