เราพบ 2 งานที่ตรงกับการค้นหาของคุณ: Tags "General Affair"

Senior Manager - Regulatory Compliance (Telecom Provider)

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd. - กรุงเทพมหานคร

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.

ต่อรองได้ | ผู้บริการระดับสูง

- Ensure legality of operations in accordance to regulatory requirements
- Develop and conduct compliance training programs to ensure that staff / agents have the necessary compliance awareness in performing their tasks
- Build knowledge base on remittance business and best practices
- Develop an ecosystem of complianc...

บัญชี / การเงิน / ตรวจสอบบัญชี, กฎหมาย, ผู้บริหารระดับสูง

Finance Administrative Management Lawyer General Affair Administrator กรุงเทพมหานคร

20/11/2017

Manager of Corporate Affairs(Textile Fabric Company)

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd. - กรุงเทพมหานคร

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.

ต่อรองได้ | ผู้จัดการ

- Understand regulation and has a basic knowledge of Public Company.
- Provide the company information disclosure in compliance with the regulations of the SEC and SET.
- Prepare and update form 56-1, Public News, and annual report as well as financial statement related to AGM.
- Follow up and update the Board of Direc...

ผู้บริหารระดับสูง, สิ่งทอ / เสื้อผ้า

English Director General Affair Sales Manager Textiles Textiles/ Garments กรุงเทพมหานคร

16/10/2017

แก้ไขการค้นหางานนี้

-