เราพบ 5 งานที่ตรงกับการค้นหาของคุณ: Tags "QA/QC"

QA Engineer (Chinese Speaking / Electrical Parts)

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd. - สมุทรปราการ

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.

ต่อรองได้ | มีประสบการณ์ (Non-manager)

- To control quality of PCB Project.
- To improvement of PCB Supplier.
* Salary: 30,000 to 35,000THB (depend on experience).
* Others:
- Working Day / Time : Mon to Fri , 08:00-17:00.
- Bonus 2 times/year, Social security, Medical support, Diligence fee, free rice, position fee, provident fund, Company bus.

ล่าม / นักแปล, การประกันคุณภาพ (QA) / การควบคุมคุณภาพ (QC), ช่างไฟฟ้า

Chinese QA QA Engineer QA/QC

23/02/2018

QA/QC Manager (Automobile Parts Manufacturing Factory)

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd. - ชลบุรี

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.

ต่อรองได้ | ผู้จัดการ

- Supervise of QA/QC sections
- Teaching techniques for staffs
- Dealing with customers
* Salary: Negotiable (depends on age or experience)
* Others:
- Working times: 8:00-17:00  
- Holidays:Saturday(every 2 weeks), Sunday
- Salary rise:1 time / year 
- Bonus:1 time / year 
- Social Securities
- Medical Insurance 
- Pr...

การประกันคุณภาพ (QA) / การควบคุมคุณภาพ (QC)

QA QA Manager QA/QC

29/01/2018

ผู้ช่วยฝ่ายควบคุมคุณภาพ (ผลิตชิ้นส่วน)

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd. - ชลบุรี

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.

ต่อรองได้ | ไม่มีประสบการณ์

- ประสานกับผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ
 - ทำเอกสารคุณภาพที่เกี่ยวข้อง
- ควบคุมวันที่ตัวจัดการ
- งานอื่น ที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ
* Salary: 15,000 บาทขึ้นไป (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
* Others:
- วันทำงาน: วันจันทร์- วันศุกร์ (วันเสาร์ทำงาน1ครั้ง/เดือน)
- เวลาทำงาน: 8:00 -17:00 น
- โบนัส 1 ครั้ง / ปีเพิ่ม...

รายการระดับ / การฝึกงาน, การประกันคุณภาพ (QA) / การควบคุมคุณภาพ (QC)

QA QC New graduate QA/QC

20/01/2018

Assistant Technical Manager (Fishing Tools)

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd. - กรุงเทพมหานคร

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.

ต่อรองได้ | นักเทคนิค / วิศวกร

- Technical control and maintenance machine.
- Take care of subordinates to work as assigned and others assigned also.
- Set up machine CNC.
* Salary: 20,000 to 25,000THB(Depend on experience).
* Others:
- Working Time / Day : 07:50-16:50 Mon-Fri (Twice Saturday) day off Sunday.
- Increase salary 1time/year, Bonus 1tim...

เครื่องกล / วิศวกรรม, Manufacturing / Operations

English Engineer Mechanical Engineer Assistant manager QA/QC CNC กรุงเทพมหานคร

09/01/2018

QA Assistant Manager (Aerosol Industry/ Eastern Seaboard)

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd. - ระยอง

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.

ต่อรองได้ | มีประสบการณ์ (Non-manager)

- Handle customer's claim and complain of quality issue
- Control and Manage quality issue for supplier of material.
- Support Audit
- Support Quality Improvement activity
- Check Product technical spec and provide to Quality & Production team
* Salary: 35,000 to 50,000THB (Depend on experience)
* Others:
- Working day...

การประกันคุณภาพ (QA) / การควบคุมคุณภาพ (QC)

QA ISO ISO 9001 QA Manager QA/QC

27/12/2017

แก้ไขการค้นหางานนี้

-