โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขข้อตกลงต่อไปนี้อย่างระมัดระวังและถ้าคุณไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้กรุณาอย่าใช้เว็บไซต์นี้เราจะพิจารณาว่าคุณเห็นด้วยกับเนื้อหาของข้อกำหนดและเงื่อนไขข้อตกลงเมื่อคุณใช้เว็บไซต์ CareerLink.co.th 

CareerLink.co.th ("CareerLink.co.th" หรือ "เรา") เป็นเว็บไซต์ออนไลน์ที่รับสมัครงาน ผู้สมัครงานสามารถมองหางานและสามารถสร้างประวัติส่วนตัวขึ้นมาได้ นอกจากนี้เรายังเตรียมเครื่องมือที่มีความจำเป็นที่จะมองหางานที่เหมาะสมที่สุดสำหรับตัวคุณเอง ในขณะที่นายจ้างสามารถโพสต์งานและสามารถค้นหาประวัติผู้สมัครงาน นอกจากนี้เรายังเตรียมเครื่องมือที่มีความจำเป็นสำหรับนายจ้างที่จะมองหาคนที่เหมาะสมที่สุดสำหรับบริษัทของคุณ
การบริการที่นำเสนอโดย CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd..


1.การใช้บริการ

คุณสามารถใช้ CareerLink.co.th โดยเห็นพ้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อกำหนดและเงื่อนไข ถ้าคุณไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงและเงื่อนไขนี้กรุณาอย่าใช้เว็บไซต์นี้ ถ้าคุณต้องการใช้บริการของเราสำหรับสมาชิกกรุณาลงทะเบียนกับ CareerLink.co.th โดยวิธีการที่เรากำหนดขึ้น เรามีบริการการจ่ายเงินและให้บริการฟรีสำหรับผู้ใช้ กรุณาตรวจสอบก่อนที่จะใช้ นอกจากนี้คุณแบกรับค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการเข้าถึง CareerLink.co.th และคุณยังมีความรับผิดชอบทั้งหมดในการเข้าถึง CareerLink.co.th และใช้เว็บไซต์ของเรา


2.บริการของเราและข้อห้ามห้ามในเว็บไซต์ของเรา
 
การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม
หากคุณคลิกที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ภายนอกรวมถึงโฆษณาท่านจะออกจากเว็บไซต์ CareerLink.co.th และคุณจะไปที่เว็บไซต์ที่คุณเลือก เราไม่สามารถรับผิดชอบสำหรับเนื้อหาของเว็บไซต์อื่น ๆ เราไม่สามารถรับผิดชอบเกี่ยวกับเว็บไซต์หรือเนื้อหาที่นำเสนอโดย บริษัท อื่นหรือบุคคลใด ๆ แม้ว่าเราจะใส่ไว้ในเว็บไซต์CareerLink.co.th ในกรณีนี้โปรดปฏิบัติตามข้อกำหนดระเบียบหรือเนื้อหาของเว็บไซต์ที่เข้าถึงหรือทั้งหมด


Aเกี่ยวกับการบริการและข้อมูลในเว็บไซต์ CareerLink.asia
 บริการ, เนื้อหา, ลิขสิทธิ์ใน CareerLink.co.th และสิทธิอื่น ๆ ที่เป็นของเราหรือเรียกร้องสิทธิโดยชอบธรรมที่ยินยอมให้สิทธิเก็บกินในตัวเราและผู้ใช้ไม่สามารถทำการทำสำเนา คัดลอก อัพโหลด แจ้งการส่งและการแชร์โดยไม่ได้รับอนุญาต นอกจากนี้สิทธิทั้งหมดเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการเกี่ยวกับ CareerLink.co.th เป็นของเราและผู้ใช้ไม่สามารถใช้ได้โดยไม่ได้รับอนุญาต

เมื่อ CareerLink.co.th อยู่ในสภาพที่จะสามารถดาวน์โหลดไฟล์, รูปภาพ, โปรแกรม CareerLink.co.th จะอนุญาตให้ผู้ใช้ใช้มันเองอยู่ในขอบเขตที่เรายอมรับได้ และมันไม่ได้หมายความว่า CareerLink.co.th ได้ให้สิทธิของลิขสิทธิ์แก่ผู้อื่น นอกจากนี้ผู้ใช้ไม่สามารถทำการดาวน์โหลดไฟล์ คัดลอก อัพโหลด ประกาศ แชร์ แต่คุณจะต้องปฏิบัติตามเมื่อถูกเรียกร้องให้แสดงขั้นตอนอื่น ๆ เกี่ยวกับการจัดการเช่นไฟล์เหล่านั้น กรุณาดำเนินการจัดการข้อมูลในเว็บไซต์ของเราโดยความรับผิดชอบของคุณทั้งหมด เราจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในการรับประกันเกี่ยวกับแหล่งที่มาของข้อมูลและความถูกต้องของเนื้อหาทั้งหมด


การรองรับการให้บริการ
เกี่ยวกับการใช้ CareerLink.co.th เราตอบคำถามผู้ใช้ผ่านทาง E-mail เราไม่ได้ทำการสนับสนุนทางโทรศัพท์ โทรสารหรือวิธีการอื่น ๆ การสนับสนุนจะถูก จำกัดการให้บริการที่เรานำเสนอใน CareerLink.co.th เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สื่อสารซอฟต์แวร์การสื่อสารที่ผู้ใช้ใช้และอุปกรณ์ทั้งหมดที่เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต เราไม่ได้ทำหน้าที่สนับสนุน นอกจากนี้โปรดทำความเข้าใจว่า CareerLink.co.th อาจจะมีบางกรณีที่เราไม่สามารถรองรับเนื้อหาที่นำเสนอในเว็บไซต์ CareerLink.co.th


การกระทำที่ต้องห้าม
การกระทำดังต่อไปนี้เป็นสิ่งต้องห้ามใน CareerLink.co.th เพื่อรักษาคุณภาพของ CareerLink.co.th และจะมีผลต่อผู้ใช้อินเทอร์เน็ตผ่าน CareerLink.co.th
(1) การกระทำในการละเมิดกฎหมายและกฎหมาย การกระทำที่คุณเชิญหรือเพื่อส่งเสริมการกระทำที่ผิดกฎหมาย
(2) การกระทำเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเข้าถึงของผู้ใช้หรือการดำเนินการอื่น ๆ
(3) การกระทำที่จะยุ่งเกี่ยวกับการบริหารงานของ CareerLink.co.th หรือระบบเครือข่าย
(4) การกระทำการละเมิดเกียรติของผู้อื่น ความไว้วางใจสิทธิส่วนบุคคลสิทธิส่วนรวมลิขสิทธิ์หรือสิทธิอื่น ๆ
(5) การกระทำที่จะใส่ร้ายผู้อื่นคุกคามล่วงละเมิดหรือทำให้บุคคลอื่นได้รับความเสียหายทั้งทางทรัพย์สินหรือทางจิตใจ
(6) การกระทำที่จะอัปโหลดผลงานติดต่อกันการลงทะเบียนติดต่อ การอัปโหลดภาพขนาดใหญ่หรือเนื้อหาในลักษณะเดียวกัน
(7) การกระทำเพื่อหลอกว่าเป็นบุคคลอื่น
(8) จดหมายลูกโซ่ หรืออีเมล์ขยะ
(9) การกระทำที่คุณเก็บหรือสะสมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น
(10) นอกจากนี้การกระทำที่จะเป็นต่อต้านคำสั่งสาธารณะและศีลธรรม


3. ข้อมูลจากผู้ใช้

สิทธิทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับประวัติผู้สมัครงานที่ผู้ใช้งานดำเนินการมีส่วนร่วมของเนื้อหาของข้อความ, ไฟล์และข้อมูลที่ผู้ใช้อัปโหลดและที่ซึ่งนอกจากนี้ผู้ใช้เสนอให้ CareerLink.vn เป็นของผู้ใช้ CareerLink.co.th สามารถใช้เหล่าข้อมูลนี้ในการบริหารงานได้อย่างอิสระในCareerLink.co.th เมื่อได้รับการยินยอมจากผู้ใช้และถยินยอมที่จะให้สิทธิที่จะใช้ผลประโยชน์กับบุคคลอื่น

คุณจะต้องรับผิดชอบด้วยตัวเองเกี่ยวกับการกระทำที่มีส่วนร่วมของคุณ CareerLink.co.th และ บริษัทคู่ค้าของเราจะไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ใน CareerLink.asia ใด ๆ นอกจากนี้ CareerLink.co.th และ บริษัท คู่ค้าของเราจะไม่ดำเนินการหน้าที่ที่จะต้องเฝ้าระวังการกระทำและลบข้อมูลที่ไม่เป็นธรรม

คุณต้องไม่มีส่วนร่วมของเนื้อหาเป็นข้อห้ามการกระทำในข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายความเป็นส่วนตัวของ CareerLink.co.th นอกจากนี้ผู้ใช้ไม่สามารถต่ออายุและแจกจ่ายเนื้อหาของบุคคลอื่น หากมีผลการตัดสินว่าการกระทำเหล่านั้นจะไม่เป็นผลดีต่อ CareerLink.co.th เราสามารถลบได้ทันที

เราสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงลบหรือย้ายข้อมูลสาธารณะโดยดุลยพินิจของเราและเราสามารถห้ามการใช้บริการของผู้ใช้งาน นอกจากนี้เรายังสามารถลบการลงทะเบียนของผู้ใช้งานเราไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบทั้งหมดของทางกฎหมายสำหรับผู้ใช้ที่มีการดำเนินการตามขั้นตอนเหล่านี้ นอกจากนี้เมื่อเรานำขั้นตอนเหล่านี้ไปใช้กับผู้ใด เราจะยืนยันข้อมูลที่ผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนประวัติส่วนตัว ประวัติการใช้เนื้อหา เนื้อหาของอีเมล์และเราอาจจะเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้ไปยังบุคคลอื่น

(1) เมื่อ CareerLink.co.th ถูกสอบถามจากศาลตำรวจเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจหรือผู้มีอำนาจตามที่การบริหารหรือการดำเนินการตามกฎหมาย
(2) เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นสำหรับ CareerLink.co.th หรือมีการบำรุงรักษาของระบบ
(3) Wเมื่อมีความจำเป็นที่จะปกป้องสิทธิของ CareerLink.co.th บริษัทคู่ค้าของเราผู้ใช้อื่นหรือบุคคลอื่นๆ 
(4) และกรณีอื่นๆ ในการปฏิบัติตามกฎหมาย


4.การป้องกันของเราจากความรับผิดชอบ
 
เกี่ยวกับการให้บริการของทั้งหมดของ CareerLink.co.th 
ในการใช้ CareerLink.co.th คุณจะต้องเตรียมเครื่องมือซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเข้าถึงเว็บไซต์ หรือวิธีของการสื่อสารและคุณจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่จะใช้ในการใช้CareerLink.co.th เราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเครื่องมือเหล่านี้

เราไม่รับประกันกับสิ่งอันตรายที่ไม่รวมอยู่ในนี้ ความไม่เป็นธรรมที่เกิดจากการบุกรุกจากบุคคลที่อื่นๆ ความปลอดภัยอื่นๆ เช่นไวรัสเกี่ยวกับเนื้อหาหรือข้อมูลที่โพสต์ใน CareerLink.co.th เราไม่รับประกันว่าจะยังคงให้บริการต่อไปโดยไม่มีผลกระทบต่อความผิดปกติหรือปัญหาอื่น ๆ นอกจากนี้เราไม่รับประกันในการดำเนินการฟื้นฟูการกำจัดไวรัสและอันตรายอื่น ๆ เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น

Wเราไม่รับประกันเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือความถูกต้อง ความไว้วางใจในการปรับตัวเพื่อผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นจากการใช้งานเกี่ยวกับข้อมูล / การให้บริการใน CareerLink.co.th เมื่อคุณได้รับความเสียหายจากการดาวน์โหลดไฟล์จากผู้ใช้งานในเว็บไซต์หรือการใช้ CareerLink.co.th ของเราก็ถือเป็นความเสี่ยงของผู้ใช้งานและเป็นภาระของคุณที่จะต้องดำเนินการปรับปรุงเอง


การหยุดชะงักของการให้บริการและการป้องกันจากความรับผิดชอบ
เราสามารถหยุดการให้บริการของ CareerLink.co.th เมื่อมีเหตุผลของตัวเลือกได้ที่ทุกเวลา เกี่ยวกับการหยุดชะงักของการให้บริการโดยที่เราจะไม่ต้องรับผิดชอบต่อผู้ใช้งานและบุคคลอื่นๆ แม้ว่าคุณจะได้รับความเสียหายเนื่องจากการใช้งานหรืออื่นๆ เราจะไม่รับผิดชอบในทุกกรณีและเมื่อเราได้ให้คำแนะนำบางอย่างเราจะไม่รับประกันคำแนะนำเหล่านั้น


5. นโยบายส่วนบุคคล

CareerLink.co.th จัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างจริงจังตามนโยบายความเป็นส่วนตัว โปรดตรวจสอบหน้านโยบายความเป็นส่วนตัว และผู้ใช้งานจะต้องเห็นด้วยกับนโยบายนี้


6. การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานนี้

เรามีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งานนี้ กรุณายืนยันทุกครั้งเพราะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานนี้ เมื่อคุณยังคงใช้เว็บไซต์ของเรา คุณจะต้องเห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงของข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานออนไลน์